Schöck Combar® - glasfiberarmering i järnvägar och trafik

Väg- och transportanläggningar kräver ofta renovering eller komplett utbyte eftersom betongyta och armering allvarligt skadats och förstörts. Ett exempel är brobanor som utsätts för vägsalt. Tack vare användningen av Schöck Combar® hör problemen med korrosion till det förflutna.

 

Mer info
Schöck Combar® - glasfiberarmering i järnvägar och trafik

Nya järnvägslinjer för höghastighetståg, tunnelbanor och nya spårvagnsspår utförs vanligen med fasta spår. Spåren används ofta även för signalöverföring. Armeringen i spårets bäranordning måste jordas för att garantera en felfri signalöverföring. Vid användning av Schöck Combar®-balkar är detta inte nödvändigt, eftersom de inte leder elektricitet. Armering med Schöck Combar® kan placeras i den omedelbara närheten av induktionsspolarna som styr omkopplarna.

Schöck Combar® korroderar inte och leder inte ström. Därför är Schöck Combar® ett perfekt armeringsmaterial för:

  • Brobanor
  • Överbyggda skärmtak
  • Brokantbalkar
  • Ljudbarriärer
  • Betongbarriärer
  • Flygfält och plattformar
  • Spårvägar
  • Kollektivtrafikstråk