Bygg med SchöckNu och i framtiden

Schöck erbjuder arkitekter, byggnadsingenjörer och entreprenörer en hållbar produktlösning för nybyggnad och renovering, idag och för framtiden. Schöck-teknologin står som garant för byggnadsfysiska, statiska och strukturella konstruktionssystem av hög kvalitet. Med vår välgrundade expertis och kompetens utvecklar vi innovativa produkter inom värmeisolering, ljuddämpnings- och armeringsteknik.

Mer info
Värmeisolerad separation med Schöck

Värmeisolerad separation med Schöck

Termisk isolerande produkter

Schöck-produkterna erbjuder dig ett vitt spann av lösningar för termisk separation av byggnadsdelar. Schöck har varit marknadsledande i över 50 år när det kommer till konstruktiva köldbryggsbrytare. Schöck Isokorb® var det första systemet som erbjöd en solid och effektiv lösning för motverkan av köldbryggor. Isokorb®-elementen är utformade för att uppnå termisk separation vid infästning av balkonger, loftgångar och skärmtak i en byggnad.

För fasadelement i betong erbjuder vi Schöck Isolink som ett alternativ till de vanligen använda rostfritt stål-ankarna. Våra ankare är gjorda Combar® glasfiberkompositstag. Tack vare egenskaperna hos glasfiberstagen överförs i princip ingen värme och därför uppnås en mycket god isolering. Dessutom har Isolink® en mycket hög dragkapacitet, vilket gör att man undviker sprickor och skador.

Dessutom finns Schöck Combar® glasfiberarmering som erbjuder ett alternativ till den traditionella stålarmeringen. Schöck Combar® leder inte värme eller elektricitet, rostar inte, är icke-magnetisk och är motståndskraftig mot kemikalier. Därav är detta en produkt som har hög livslängd och är ett perfekt alternativ i utsatta miljöer, exempelvis i marina miljöer, infrastrukturprojekt, spår- och vägtrafik, kraftstationer och labratorier.

När uppstår värmeförlust?

I byggnader uppstår värmeförlust när byggnadskomponenter inte är termiskt separerade eller när isoleringen inte är tillräcklig. Komponenter som skär igenom en byggnads yttre skal ger temperaturdifferenser. Innetemperaturen ligger kring 20°C medan utetemperaturen faller till -20°C vintertid. När man har byggnadskomponenter med hög värmekonduktivitet (som stål) kommer temperaturskillnaden leda till ett värmeflöde mellan inomhus och utomhus. Vi kallar detta för en köldbrygga och dessa är den största orsaken till värmeförluster och därmed högre uppvärmningskostnader.

Läs mer om köldbryggor och värmeförluster i vår Byggnadsfysikhandbok.