Schöck Combar® - glasfiberarmering i laboratorier och medicinska forskningscentra

Forskningscentra till förmån för nanoteknik, materialteknik och liknande laboratorier är utrustade med mycket känslig utrustning. Detsamma gäller för platser med MR- och röntgenutrustning. Den elektriska konduktiviteten hos armeringsstål kan påverka funktionsnoggrannheten hos dessa kostbara och känsliga instrument. Genom att använda Schöck Combar® som armeringsmaterial är det möjligt att utföra undersökningarna i en helt metallfri och icke-magnetisk omgivning

Mer info
Schöck Combar® - glasfiberarmering i laboratorier och medicinska forskningscentra

Schöck Combar® är inte elektromagnetiskt ledande och därför mycket lämplig för användning i:

  • Sjukhus (MR)
  • Centra för nanoteknik
  • Laboratorier för materialteknik
  • Industrigolv med automatiska fordonsstyrsystem