Schöck Isokorb® XT typ Q

Schöck Isokorb® XT typ Q är ett strukturellt förankringssystem för infästning av understöttade balkonger och skärmtak. Elementet finns även i ett brandbeständigt utförande (REI120). Schöck Isokorb® XT typ Q överför (höga) tvärkrafter från understöttade balkonger och skärmtak av betong.

Mer info
Schöck Isokorb® XT typ Q - köldbryggsbrytare för överföring av tvärkrafter från understöttade balkonger

Schöck Isokorb® XT typ Q-elementet har ytterligare optimerats för att tillhandahålla ännu högre värmeisolering. Elementet är försett med ett HTE-Compact®-tryckelement av ultrahållfast betong och 120 mm Neopor®-isolering Det nya HTE-Compact®-tryckelementet har en mycket låg värmeledning för optimal värmeisolering med ytterligare byggnadsfysiska och strukturella förbättringar.

Elementet är certifierat av Passivhaus Institut i Darmstadt (DE) som "certifierad passivhuskomponent" för balkonginfästningar.

Följande XT Q-typer finns tillgängliga:

XT typ Q: För överföring av positiva tvärkrafter med kontinuerlig infästning.

XT typ Q-P: För överföring av positiva tvärkrafter med punktinfästning.

XT typ Q-Z: Element utan tryckelement. För överföring av positiva tvärkrafter med kontinuerlig infästning där betongelementet tryckfritt kan expandera med temperaturförändringar.

XT typ Q-PZ: Element utan tryckelement. För överföring av positiva tvärkrafter med punktinfästning där betongelementet tryckfritt kan expandera med temperaturförändringar.

Isokorb® XT typ Q-elementen finns som standard tillgängliga i höjderna 160 - 250 mm. Vår Tekniska avdelning hjälper dig gärna med specialanpassade lösningar.

Fördelar

Högkvalitativ värmeisolering

Schöck Isokorb® tillverkas av högkvalitativa material med mycket låg värmeledning för optimal värmeisolering och maximal boendekomfort på passivhusnivå.

Modulelement

Genom optimering av de strukturella komponenterna är elementen delbara och tillgängliga längdmåtten 250 mm, 500 mm och 1000 mm.

Specialanpassade lösningar

Våra tekniska konsulter har mångårig expertis och internationell erfarenhet med att även i de mest komplexa situationerna hitta den bästa lösningen.

Nedladdningar
Teknisk information
Technical Information Schöck Isokorb® XT for reinforced concrete structures
pdf, 9,22 MB
(08.12.2020)
Broschyrer
Broschyr Schöck Isokorb® (UK version)
pdf, 2,01 MB
(28.02.2020)
Certifikaten
Environmental Product Declaration EPD Schöck Isokorb® type QXT
pdf, 1,31 MB
(09.03.2017)