Värmeisolerande sandwich-väggar och ihåliga väggarMed Schöck Isolink® i fasaden

Schöck Isolink® är ett energieffektivt alternativ för armering av isolerade sandwichväggar och ihåliga väggar. Isolink® ersätter den traditionella armeringen i rostfritt stål och ger väggen termisk isolering.

Mer info
Schöck Isolink®-  Glasfiberförankring för isolerade sandwichväggar och ihåliga väggar

Energieffektiva fasader

Isolink® (gammalt produktnamn Thermoanker) är gjort av Combar glasfiberkomposit och är specialgjort som ett ankare för energieffektiva fasader. Glasfiber har unika egenskaper som gör det utmärkt att använda till våra Isolink®-produkter i betongfasader. Exempelvis är värmekonduktiviteten hos Isolink® 20 gånger lägre (0,7 W/mK) jämfört med rostfritt stål (15 W/mK).

Förankring och distans

Fasadankarna är utformade för att användas i betongfasadelement som sandwichväggar eller ihåliga väggar. Schöck Isolink® minskar väggarna värmeledande egenskaper och minskar värmeförlusten med hela 45%. Förutom detta har glasfiberkompositen en mycket hög dragkapacitet (60,000 kN/mm2). På grund av detta erbjuder Isolink® en funktion både som förankring av yttre elementet till det inre och fungerar även som distans mellan väggdelarna.

Isolink® är enkel att montera och gör produktionen av sandwichväggar betydligt effektivare. Den kan kombineras med alla typer av isoleringsmaterial och ger tillverkaren möjlighet att framställa stora väggar (6 x 12 m). Elementet är certifierat som “passivhuskomponent” av tyska Passivhusinstitutet i Darmstadt i kategorin “fasadankare”.

Sandwichväggar i betong

Användandet av sandwichväggar i betong har ökat kraftigt de senaste åren. Tack vare effektiviteten med prefabricerade väggar kan stora mänger väggelement produceras på kort tid, vilket gör det mer tidseffektivt på arbetsplatsen. Eftersom de flesta sandwichväggar byggs med stålankare uppstår stora köldbryggor i elementen. Detta leder till en stor värmeförlust för byggnaden men med den nya Isolink® kan man producera mycket mer energieffektiva fasadelement.

Combar® glasfiberarmeringsteknologi

Om du vill läsa mer om Schöck Combar® och vårt unika glasfibermaterial, besök vår Combar® produktsida.

 

Nedladdningar
Broschyrer
Broschyr Schöck Isolink®/Thermoanker (UK version)
pdf, 392,92 KB
(10.05.2016)
<