Schöck Dorn typ SLD

Med Schöck Dorn tvärkraftsdorn typ SLD kan konstruktioner med överföring av stora tvärkrafter i dilatationsfogar användas. Med tvärkraftsdornen kan en konstruktion utan balkar och konsoler nyttjas. Schöck Dorn tvärkraftsdorn tillverkas av högkvalitativt rostfritt stål, vilket säkerställer en hållbar och underhållsfri fogkonstruktion med hög bärkraft. Det är materialets låga friktion och höga slitstyrka som gör detta möjligt.

Mer info
Schöck Dorn typ SLD - konstruktioner med överföring av stora tvärkrafter i dilatationsfogar

Tvärkraftsdornen har testats utförligt och godkänts av Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) i Berlin. Tack vare brandskyddsmanschetterna som finns som tillval uppfyller systemet dessutom kraven för brandteknisk klass REI 90. Det gör att Schöck-dornen typ SLD ger största möjliga frihet vid utformning och minimerar riskerna vid planering och utförande. Tvärkratsdorn SLD har europeiskt tekniskt godkännande (ETA) i enlighet med Eurokod 2.

Fördelar

Hög bärkraft i tunna betongelement

Genom effektiv förankring kan höga krafter överföras mellan betong-elemeneten.

Enkel montering

Med Schöck-dornen typ SLD kan en konstruktion utan balkar och konsoler framställas och den är därför lätt att montera.

Optimalt beräkningsprogram

Med hjälp av beräkningsprogrammet är det lätt att ta reda på vilken lösning du behöver.

Nedladdningar