Schöck Dorn TvärkraftsdornDen nya normen för dilatationsfogar

Överföringen av tvärkrafter i dilatationsfogar kräver särskild omtanke, oavsett om det handlar om betonggolv i hyreshus eller bärande väggar i underjordiska garage. I traditionella konstruktioner måste stödkonsol, glidlager eller gerbersystem användas. Sådana system är dock mycket tids- och arbetskrävande.

Mer info
Schöck Tvärkraftsdorn – Tvärkraftsarmering i fogkonstruktioner

Schöcks system med tvärkraftsdorn erbjuder ett utmärkt alternativ till detta. I och med de monteringsfärdiga dornen för överföring av tvärkrafter i dilatationsfogar är det slut med komplicerade detaljlösningar. Schöck Tvärkraftsdorn är en kostnadseffektiv, säker och genomtänkt lösning.

Nedladdningar