Bygg på ossCertifikat och utmärkelser

Den som sätter mål och ställer krav utvecklas och fortsätter att växa. Därför låter vi certifiera våra produkter och tjänster för att fortsätta hålla hög kvalitet.

LOG_Logo_DIBT_16z9.jpg
Tyska institutet för byggteknik

Det tyska institutet för byggteknik (DIT) är teknisk myndighet i byggsektorn. DlBt beviljar som kontrollorgan det tyska tekniska godkännandet och det europeiska tekniska godkännandet (ETA) för byggprodukter. 

EPD_16z9_FHD.jpg
Miljövarudeklaration (EPD)

Hållbarheten för en byggnad kan bedömas genom att räkna miljöprestanda för alla komponenter. Miljövarudeklarationen EPD utgör grunden för bedömningen av hur miljövänlig en byggnad är. Miljödeklarationen EPD innehåller uppgifter om en byggprodukts miljöprestanda, från produktion till försäljning. För Schöck Isokorb® XT / T typ K finns en EPD-miljöproduktdeklaration tillgänglig för arkitekter och ingenjörer

LOG_MGL_Passivhaus-Institut_16z9_FHD.jpg
Passivhus-institutet

Passivhus-institutet (PHI) i Darmstadt, Tyskland, är ett oberoende forskningsinstitut under ledning av professor Dr. Wolfgang Feist. Institutet är en av initiativtagarna till passivhuskonceptet över hela världen. PHI är ett ledande, internationellt erkänt institut för forskning och utveckling av energieffektiva byggnadskoncept och produkter. PHI certifierar även byggprodukter som förbättrar byggnaders energiprestanda.

BIL_NEWS_50001_16z9_FHD.jpg
ISO 50001

ISO 50001 är den internationella standarden för energihanteringssystem. Standarden fokuserar på att minska energiförbrukningen i organisationen. Detta grundar sig i en detaljerad förståelse av energiförbrukningen och användningen därav. Jämfört med ISO 14001-standarden ställs större krav på djupet av övervakningen under användningen och identifiering av möjliga förbättringar som syftar till att uppnå detta. Medan energi utgör en av miljöaspekterna i standarden ISO 14001, är detta den centrala frågan i ISO 50001. Schöck Bauteile GmbH är ISO 50001-certifierat.

Ladda ned certifikat

BIL_NEWS_ISO14001_16z9_FHD.jpg
ISO 14001

Schöck tar miljöskydd mycket allvarligt. I detta avseende minskas avfall och spill genom en miljömedvetenhetsstrategi. På så sätt blir våra anställda också medvetna om deras bidrag till en bättre miljö. Redan vid produktutvecklingen tas hänsyn till miljön, bland annat genom en medveten hantering av material och förbrukningsvaror. Under hela produktens livscykel tar Schöck hänsyn till effekterna på miljön. Miljöhanteringen inom Schöck Bauteile GmbH är ISO 14001-certifierad.

Ladda ned certifikat

BIL_NEWS_ISO9001_16z9_FHD.jpg
ISO 9001

Den europeiska ISO 9001-certifieringen bekräftar den höga kvalitet Schöck söker i sina produkter, processer och tjänster. För att uppfylla denna höga kvalitetsstandard, måste alla organisatoriska processer noga beskrivs och dokumenteras i detalj. På så sätt kan alla processer härledas, reproduceras och mätas. Att fastlägga våra processer har som huvudsyfte att gynna våra kunder, partners och anställda.

Ladda ned certifikat