CAD/BIM-serviceSchöck planeringssupport

Förutom att vi tillhandahåller 3D-objekt i diverse BIM-format garanterar vi framför allt support till våra kunder genom att erbjuda uppdaterad, pålitlig och precis produktinformation för integrerad byggnadsplanering och -konstruktion.

Mer info
BIL_NEWS_BIM_16z9_FHD.jpg

Fördelar med BIM-planering med Schöcks produkter

  • Effektivt samarbete sparar tid. Genom att ge alla inblandade i ett projekt tillgång till planeringsfiler i realtid optimeras samarbetet och misstag kan undvikas.
  • Förbättrar kvaliteten och reducerar kostnaderna. Geometriska kollisioner upptäcks på ett tidigt stadie.
  • Integration med ett övergripande planeringssystem. Genom att använda Schöcks BIM-bibliotek integreras snabbt och enkelt Schöcks produkter i de övergripande projektfilerna.

BIM-bibliotek

Specifika objektbibliotek och plug-ins har utvecklats för användare av vår ledande BIM-avdelning. Speciellt fokus har lagts på enkelt och effektivt användande av objekten.

Idag finns dessa bibliotek av Schöck Isokorb®-produkter (betong-betong, betong-stål och stål-stål) tillgängliga. Inbakat information i ursprungsobjekten erbjuder optimal prestanda och parameterstyrning. Två detaljnivåer finns tillgängliga i våra plug-in: en för planering i tidigt skede och en för bygghandlingsskede. Detta i linje med planeringsprocessen från skisser till exakt utformning och val av produkttyper. Objekten som används i tidigt skede kan senare konverteras till detaljerade objekt utan att de behöver återskapas.

Samtliga Schöck Isokorb®-typer finns också tillgängliga i IFC 2x3 utbytesformat för att stödja OPEN BIM-metodiken.