Schöck Isokorb® T typ EQ

Schöck Isokorb® T typ EQ används för jordbävningssäker infästning av balkonger och loftgångar. Elementet överför horisontella drag-, tryck- och tvärkrafter och tillämpas i seismiska områden som övergripande förstärkning/armering av infästning mot "upplyftning" av betongelementet. 

Mer info
Schöck Isokorb® T typ EQ – för jordbävningssäker infästning

Schöck Isokorb® T typ EQ har 80 mm isolering, minimerar värmeförlust och förebygger köldbryggor. Elementet finns tillgängligt i brandbeständigt utförande (brandskyddsklass REI120). Isokorb® T typ EQ används alltid i kombination med en Schöck Isokorb® T typ K, Q, Q-P eller D.

Vår tekniska avdelning hjälper dig gärna med anpassade speciallösningar.

Fördelar

Högkvalitativ värmeisolering

Schöck Isokorb® tillverkas av högkvalitativa material med mycket låg värmeledning för optimal värmeisolering och maximal boendekomfort.

Säkerhet vid jordbävningar

Schöck Isokorb® T type EQ är det enda värmeisolerande separationselementet för jordbävningssäker infästning och tillämpas sedan många år med framgång i Frankrike och Italien.

Specialanpassade lösningar

Våra tekniska konsulter har mångårig expertis och internationell erfarenhet med att även i de mest komplexa situationerna hitta den bästa lösningen.

Nedladdningar
Broschyrer
Broschyr Schöck Isokorb® (UK version)
pdf, 2,01 MB
(28.02.2020)