MaterialSchöck Combar®

Schöck Combar® (glasfiberarmering) tillhör de så kallade fibrösa kompositmaterialen. I dessa material kombineras fibrer med andra material för att erhålla synergieffekter och bättre egenskaper. En av de vanligaste är glasfiberarmerad plast. Detta kompositmaterial har många tillämpningar, bland annat inom elbranschen och sjöfart.

Schöck Combar® är lätt, stark, robust och hållbar. De speciella materialegenskaperna erbjuder unika fördelar jämfört med stål.

Mer info
ComBAR_Herstellung_DE_16z9.svg

1. Glasfiber på spole │ 2. Sammankoppling av fibrer │ 3. Impregnering med vinylestermassa │ 4. Kapning av stänger │ 5. Ytskikt

Draghållfastheten med Schöck Combar® är flera gånger större än de med armeringsstål. Combar® har testats för en livslängd på 100 år i betong och kemiskt aggressiva miljöer. Glasfiberarmeringens beteende liknar det hos traditionell armering.

Den höga draghållfastheten gör Schöck Combar® idealisk för användning i: bärande prefabricerade betongkonstruktioner, betongkonstruktioner med höga belastningar och vid betongsanering.

Schöck Combar® påverkas inte vid användning av kemiskt aggressiva ämnen. Dessutom är elementet resistent mot alkalier och Schöck Combar® korroderar inte. Salter, karbonater och andra alkaliska substanser påverkar inte glasfiberarmering.

Dessa unika egenskaper gör Schöck Combar® idealisk för användning i: broar, fördämningar, parker, hamnar, laboratorier, kemisk industri och deponier.

Schöck Combar® leder inte elektricitet och är inte känslig för högspännings- eller elektriskomagnetiska fält eller läckströmmar. Eftersom Schöck Combar® är icke-magnetisk, stör armeringen inte den naturliga jordmagnetismen.

Dessa unika egenskaper gör Schöck Combar® idealisk för användning i: Forskningscentra, laboratorier, kraftverk, transformatorer, skensystem och fordonsstyrsystem.

Schöck Combar® är lätt att bearbeta och kan lätt att kapas med en slipskiva eller metallkap. Därför kan Schöck Combar® användas för temporära konstruktioner eller vid utgrävning av tunnlar. Glasfiberarmering är lätt att tränga igenom och minskar slitaget på tunnelborrmaskiner.

Den lätta hanteringen gör Schöck Combar® idealisk för användning i: temporära konstruktioner och Soft-eyes för tunnlar.

Schöck Combar® glasfiberarmering har en mycket låg värmeledning, vilket gör att köldbryggor kan förebyggas. För värmeisolering av betongväggar tillverkas därför Combar® glasfiberarmering från Schöck Thermoanker.

De värmeisolerande egenskaperna gör Schöck Combar® idealisk för användning i: Generatorgolv, sandwichväggar och fasadankare.