Schöck Isokorb® T typ SK

Schöck Isokorb® T typ SK är en strukturell förankring med köldbryggsbrytning av utkragade stålkonstruktioner. Elementet är en unik koppling mellan betong och stål med 80 mm isoleringstjocklek som finns tillgänglig i brandbeständigt utförande (REI90). Schöck Isokorb® T typ SK överför moment- och tvärkrafter.

Mer info
BIL_IK_PRO_Isokorb-T-SK-MM1-VV1-R0-X80-H200-L180-D16-10_#SALL_#AIN_#V4

Med Schöck Isokorb® T typ SK separeras fritt utkragade stålelement från den bakomliggande betongkonstruktionen. Elementet förankras i moderna stålbalkonger och loftgångar på ett energieffektivt sätt och förebygger onödig värmeförlust och köldbryggor.

Isokorb® T typ SK-elementen finns som standard tillgängliga i höjderna 160 - 250 mm. Vår Tekniska avdelning hjälper dig gärna med specialanpassade lösningar.

Fördelar

Högkvalitativ värmeisolering

Schöck Isokorb® tillverkas av högkvalitativa material med mycket låg värmeledning för optimal värmeisolering och maximal boendekomfort.

Unik förbindning

En unik strukturell värmeisolerande separering av betong-stål-kopplingar. Förankrar stålkonstruktioner utan risk för kondens, mögel eller korrosion.

Höga byggtoleranser

För att underlätta montering vid oexakta mått har Isokorb® T typ SK-elementen upp till 10mm extra utrymme för finjustering.

Nedladdningar
Broschyrer
Broschyr Schöck Isokorb® (UK version)
pdf, 2,01 MB
(28.02.2020)