Schöck Isokorb® XT typ D

Schöck Isokorb® XT typ D är en strukturell köldbryggsbrytare för infästning av balkonger och loftgångar som utgör en del av den bärande golvkonstruktionen. Elementet finns tillgängligt i brandsäkert utförande (REI120). Schöck Isokorb® XT typ D förbinder utkragade betongelement och överför såväl positiva som negativa moment- och tvärkrafter.

Mer info
Schöck Isokorb® XT typ D - köldbryggsbrytare för genomgående betonggolv

Den nya generationen Schöck Isokorb® XT typ D-element har ytterligare optimerats för att tillhandahålla ännu högre värmeisolering. Elementet är har 120 mm isolering av Neopor® och reducerar värmeförlusten till ett minimum för att uppnå en hög isoleringsstandard.

Isokorb® XT typ D-element finns som standard tillgänglig i höjderna 160 - 280 mm. Vår Tekniska avdelning hjälper dig gärna med specialanpassade lösningar.

Fördelar

Högkvalitativ värmeisolering

Schöck Isokorb® tillverkas av högkvalitativa material med mycket låg värmeledning för optimal värmeisolering och maximal boendekomfort.

 

Energieffektiva byggnadskonstruktioner

Schöck Isokorb® separerar byggdelarna termiskt från varandra och har ett mycket lågt psi-värde.

Specialanpassade lösningar

Våra tekniska konsulter har mångårig expertis och internationell erfarenhet med att även i de mest komplexa situationerna hitta den bästa lösningen.

Nedladdningar
Teknisk information
Technical Information Schöck Isokorb® XT for reinforced concrete structures
pdf, 9,22 MB
(08.12.2020)
Broschyrer
Broschyr Schöck Isokorb® (UK version)
pdf, 2,01 MB
(28.02.2020)