Sekretess

Introduktion

Vår webbplats kan användas utan att tillhandahålla några personuppgifter. Dock krävs dina personuppgifter för vårt tillhandahållande av vissa tjänster (t ex kontaktförfrågningar). Detta gäller för översändande av informationsmaterial eller besvarande av individuella förfrågningar.

Personuppgifter lagras endast om de förs in manuellt och bara i korrespondenssyften eller för det syfte som uppges i inmatningsfönstret. Schöck behandlar personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med gällande lagar rörande dataskydd såväl som denna sekretesspolicy. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande om så inte krävs för att tillhandahålla tjänsten eller uppfylla överenskommelsen.

Vi betonar att dataöverföring på nätet (t ex genom e-postkommunikation) kan medföra säkerhetsrisker. Att göra data helt oåtkomlig för tredje part är omöjligt.

Användande av kakor

Nedanstående information har tillgängliggjorts av Schöck för att informera användare gällande användningen av kakor på denna webbplats och för att låta dem ta ett informerat beslut. Att besöka vår webbplats innebär att du samtycker till placeringen av kakor.

Information om kakanvändning finns på www.schock.nl

Denna webbplats använder, som många andra, små filer (kakor) som spårar dina justeringar och preferenser. Nedan hittar du information om kakor och om hur de styrs.  

Denna sida innehåller information om vad ‘kakor’ är, typen av kakor som används av schock.nl, hur du kan modifiera deras tillämpning inuti din webbläsare, hur man avaktiverar kakor för tredjepartsannonsering och flertalet användbara länkar med mer information kring dessa ämnen. Om informationen inte besvarar dina frågor eller du har ytterligare frågor om användandet av kakor på schock.nl, så skicka ett e-postmeddelande till: marketing@schock.nl

Vad är 'kakor'?

'Kakor' är små textfiler som lagras av din webbläsare (t ex. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari eller Google Chrome) på din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Dessa filer låter webbplatsen lagra saker som användarens personliga preferenser. Kakorna är webbplatsens “minne”, som låter den känna igen användare och ge en respons i enlighet med detta.  

Nödvändiga kakor

Denna typ av kaka låter dig navigera på sidan och använda alla dess funktioner. Den identifierar nuvarande användaren av webbservern och utgör en integrerad del av webbsidans normala drift. Webbläsaren lagrar dessa kakor tills webbläsaren stängs ned.   

Webbplats preferenskakor

Denna typ av kaka lagrar dina preferenser för olika sektioner av shock.nl sidan. Som ett resultat, behöver du inte ställa in dem varje gång du besöker sidan.  

Anonyma analytiska kakor

Denna typ av kaka används inte för användaridentifiering utan används enbart i statistikändamål.  

Dessa kakor samlar in information om hur användare använder webbplatsen, t ex vilka sidor som oftast blir besökta och/eller om några fel uppstår under deras besök.

De anonyma analytiska kakorna som används på shock.nl är ditplacerade av Google Analytics – en tjänst som möjliggör för webbplatsadministratörer att generera detaljerad statistik om besök på webbplatser. Alla data som samlas in kan endast användas av Schöck för att titta på preferenser och designen av denna webbplats.

Tredjepartskakor

Tredjeparter (Facebook, Addthis) tillåts också att placera sina anonyma kakor på Schock.nl för att få svar på hur framgångsrik deras applikation är eller anpassa applikationen till dina preferenser. På grund av hur kakor fungerar, kan schock.nl inte tillgå dem på samma sätt som att tredjeparter inte kommer åt den information som lagras i kakorna som används av schock.nl.

Exempel: När du delar en artikel på sociala medier via “delaknappen” på schock.nl, kommer det sociala nätverket att registrera din användning av den knappen.

Hur avaktiverar jag kakor?

Vanligtvis kan din webbläsare sluta acceptera alla kakor från en specifik webbplats. När det tillämpas på denna webbplats, kommer du inte att kunna ladda ned flera dokument på samma gång eller lägga dem i din kundvagn. Föremålet du väljer sist, blir det enda som läggs på minnet.

Alla moderna webbläsare erbjuder förmågan att ändra dina inställningar för kakor. Dessa inställningar lagras vanligtvis i ‘inställningar’ eller ‘preferenser’ menyn i din webbläsare. Länkarna kan visa sig vara värdefulla för att förstå dessa inställningar, alternativt kan du använda din webbläsares ‘Hjälp’ alternativ för att lära dig mer.

Inställningar för Kakor i Internet Explorer

Inställningar för Kakor i Firefox

Inställningar för Kakor i Chrome

Inställningar för Kakor i Safari och iOS

 

Användbara länkar

För mer information kring kakor och hur de används på internet, kan följande länkar vara värdefulla:

Microsoft guide om kakor

 

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst av Google Inc. („Google“). Google Analytics använder så kallade “Kakor”, textfiler som lagras på din dator för att analysera din användning av den webbplatsen. Informationen som samlas av kakan om hur du använder denna webbplats (inklusive din IP-adress) förs över till och lagras på en Google-server i USA. Google kommer att använda denna information för att bedöma hur du använder webbplatserna och tillhandahålla andra tjänster kopplade till webbplatsanvändning och internet.

Google kan också komma att föra över information till tredjeparter, så långt som man är juridiskt skyldig eller så långt som tredjeparter bearbetar dessa data åt Google. Google kommer aldrig att länka din IP-adress till andra Google data. Du kan använda din webbläsares mjukvara för att förhindra installationen av kakor; dock, kan du komma att bli oförmögen att använda den fulla omfattningen av tjänsterna på denna webbplats. Genom att använda denna webbplats, förklarar du att du samtycker till faktumet att Google bearbetar dina data så som beskrivs ovan och för de ändamål som beskrivs ovan.  

För mer juridisk information om Personuppgiftslagen, klicka en av följande länkar:

Personuppgiftslagen

Cookie-lagen

Vill du kontakta oss angående användningen av kakor, skicka då ett e-postmeddelande till: marketing@schock.nl

 

Hotjar

Denna webbplats använder Hotjar, analysmjukvara av Hotjar Ltd. (“Hotjar”) (http://www.hotjar.com, Plan 2, affärscenter på St. Julians, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa). Hotjar möjliggör mätning och utvärdering av användarbeteenden (klick, musgester, glidhöjder, etc.) på vår webbplats. Informationen som genereras av “Spårningskod” och “Kaka” för ditt besök av vår webbplats kommer att vidarebefordras till och lagras av Hotjar-servrarna på Irland. Spårningskoden samlar in följande uppgifter:

Enhetsspecifika data

Följande information kan registreras av din enhet och webbläsare:  

 • Din enhets IP-adress (samlas in och lagras i anonymt format),
 • Din e-postadress inklusive ditt för- och efternamn, så länge som du har gett det på vår webbplats,
 • Din enhets skärmstorlek,
 • Enhetstyp och webbläsarinformation, 
 • Geografiskt läge (endast land)  
 • Språket som föredras för visning av vår webbplats,  
 • Användarinteraktioner, 
 • Mushändelser (gester, position och klick),  
 • Tangenttryckningar.

Loggdata

Följande uppgifter genereras automatiskt av vår server när Hotjar används:

 • Hänvisande domän
 • Besökta sidor
 • Geografiskt läge (endast land))
 • Språket som föredras för visning av vår webbplats
 • Datum och tid för webbplatsbesöket

Hotjar kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av vår webbplats, generera användarrapporter och andra tjänster som rör användningen av webbplatsen och internet-utvärdering av webbplatsen. Hotjar använder även tredjeparttjänster såsom Google Analytics och Optimizely för att tillhandahålla tjänster. Dessa tredjeparter kan komma att lagra information som skickas av din webbläsare under ditt besök av webbplatsen, såsom kakor eller IP-frågor.

Rådfråga deras sekretesspolicier för mer information kring hur Google Analytics och Optimizely data lagras och används.

Om du fortsätter använda denna webbplats, samtycker du till tidigare nämnda databearbetning av Hotjar och tredjeparter som uppges i denna sekretesspolicy.  

Kakorna som används av Hotjar varierar i “livslängd”; vissa förblir gällande i maximalt 365 dagar, andra gäller bara så länge som det nuvarande besöket varar.  

Du kan välja bort datainsamling av Hotjar genom att klicka på nedanstående länk och följa instruktionerna: Hotjar välja bort

 

Nyhetsbrev

Följande är till för att informera dig om procedurer för registreringen, skickande av och statistisk utvärdering av vårt nyhetsbrev, såväl som din rätt att invända. Genom att registrera dig för vårt nyhetsbrev, samtycker du till mottagandet av det och de procedurer som beskrivs.

Dubbelanmälan och -inloggning

En så kallad dubbel anmälningsprocedur finns på plats för nyhetsbrev-registrering. Detta innebär att du kommer få ett e-postmeddelande efter inloggning, som ber dig bekräfta din registrering. Denna bekräftelse krävs för att se till att ingen kan registrera externa e-postadresser.

Nyhetsbrev-registreringar loggas för att säkerställa att registreringsprocessen möter lagkrav. I detta ingår lagring av tider för inloggning och bekräftelse.

Användning av inlämningstjänsteleverantör

Information gällande mottagare av våra nyhetsbrev och andra uppgifter om dem som beskrivs i analysen, lagras på Mission <one> och/eller Mailchimp servrar. Mission <one> och Mailchimp använder endast denna information för att skicka och utvärdera nyhetsbrevet på Schöck. Uppgifterna delas aldrig med tredjeparter.

Datainsamling

Att vi ska kunna tillhandahålla vårt nyhetsbrev på ett korrekt och kundorienterat sätt, hänger på faktumet att det går att samla in, bearbeta och använda diverse personuppgifter (prefix, för- och efternamn, e-postadress). Denna information används endast för att anpassa nyhetsbrevet efter individen.  

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev, samtycker du till att personuppgifterna som du tillhandahåller kan komma att användas för att skicka nyhetsbrevet.

Statistisk utvärdering och analyser

En inneboende aspekt i nyhetsbrevet är att teknisk information, såsom information om webbläsare och system som används såväl som tiden då de nedladdades, samlas in. Denna information används för att förbättra tekniktjänsterna.  

Data visar också huruvida nyhetsbreven öppnas, när de öppnas och vilka länkar som blir klickade. Av tekniska orsaker, kan denna information förskrivas individuella mottagare av nyhetsbrevet. Vi utvärderar användarbeteendet i en anonym, statistiskt bearbetad form. Utvärderingarna avser endast identifiera intressena hos våra användare och att anpassa och förbättra vårt innehåll eller skicka användarspecifikt innehåll som passar individuella intressen. Alla personlig data används uteslutande inom Schöck Bauteile GmbH gruppen. Inte vid någon tidpunkt sker någon dataöverföring till tredjeparter.  

Säga upp prenumeration

Det tillstånd som beviljats gällande nyhetsbrevet kan hävas när som helst och utan att uppge någon specifik anledning. Du kan använda uppsägningslänken i nyhetsbrevet.  

 

Information, korrektion, avlägsnande

Du bibehåller rätten att erhålla information om dina lagrade personuppgifter kostnadsfritt och när som helst, såväl som dess ursprung och de mottagare eller kategorier av mottagare med vilka dessa data har delats, målet med dess lagring, såväl som rätt att korrigera, blockera eller avlägsna dessa data. För detta ändamål, och om du har fler frågor gällande personuppgifter, kontakta oss på info@schoeck.se.