Schöck Dorn typ LD

Utvidgning och krympning som orsakas av temperaturändringar kan leda till att sprickor uppstår i betongen. När det gäller långa byggnadsdelar, exempelvis loftgångar och balkonger, är det därför viktigt att dilatationsfogar används. Schöck Dorn typ LD tvärkraftsdorn är den enklaste lösningen för kraftöverföring i dilatationsfogar.

 

Mer info
Schöck Dorn typ LD - kraftöverföring över dilatationsfogar i kontinuerliga betongkonstruktioner

Detta tvärkraftsdorn sammanfogar byggnadsdelarna på båda sidor av fogen utan behov av ytterligare konstruktioner. På så sätt överförs tvärkrafterna medan den nödvändiga rörligheten behålls.  Med Tvärkraftsdorn LD behövs inte längre några invecklade lösningar med dubbelväggar och konsoler för kraftöverföringen.

Schöck Dorn Tvärkraftsdorn tillverkas i rostfritt eller varmförzinkat stål. De finns i fem olika diametrar och åstadkommer en hållbar och underhållsfri fogkonstruktion med hög bärkraft. Tvärkratsdorn LD har europeiskt tekniskt godkännande (ETA) i enlighet med Eurokod 2.

Fördelar

Kostnadseffektiv

Tack vare de starka stålsorterna kan mindre diametrar och kortare dorn användas

Europeiskt godkännande

Schöck Dorn typ LD tvärkraftsdorn är det första enkla tvärkraftsdornet med europeiskt tekniskt godkännande för bärande kopplingselement i betongkonstruktioner.

Optimalt beräkningsprogram

Med hjälp av beräkningsprogrammet är det lätt att ta reda på vilken lösning du behöver.

Nedladdningar