Schöck Combar® - glasfiberarmering i fasadkonstruktion, vattenverk och hamnområden

Den vanligaste orsaken till skada i konstruktioner med armerad betong är korrosion av armeringen. Detta gäller i synnerhet i områden som är utsatta för naturliga element och i kemiskt aggressiva miljöer. Eftersom Schöck Combar® inte rostar, förhindras skador från korrosion. Även med ett minimalt täckskikt krävs inget underhåll eller andra åtgärder. Kostnaderna för underhåll är således minimala och livslängden för konstruktionen längre vilket tillhandahåller en mycket hållbar lösning.

Mer info
Schöck Combar® - glasfiberarmering i fasadkonstruktion, vattenverk och hamnområden

På grund av korrosionsbeständighet och hög resistens mot syror och baser är Schöck Combar® mycket lämpligt för användning i kemiskt och allmänt aggressiva miljöer. Såsom i:

  • Hamnbeläggningar, vallar och fördämningar
  • Fasadelement
  • Parkeringsgarage
  • Industrigolv
  • Simhallar
  • Reningsverk
  • Avlopps- och spillvattensystem
  • Fördämningar, dammar och slussar