Balkonger eller gångar som stöds

Sedan länge används balkonger och loggior inom arkitekturen som stilelement. Dessutom fungerar de även som användningsutrymme i funktionella byggnader: som ’grönt vardagsrum’ bidrar de till en bättre livsmiljö.

Mer info
BIL_Coolhouse 1_rt3_16z9_FHD_21RL.jpg

På grund av sin exponerade placering befinner balkonger som stöds si på gränsen mellan det privata och det offentliga. Denna effekt är starkare för gångar: som koppling mellan bostäderna ger de utrymme för kommunikation mellan grannar. Dessutom har de oftast en viktig funktion när det gäller flykt- och räddningsväg.

Minimera värmeförlust i byggnoder

Balkonger och gångar utgör stora utmaningar för designern: de tillhör en byggnads mest kritiska byggnoder. Förutom värmeisolering och stabilitet är även brand- ljud- och fuktisolering viktiga faktorer och behöver man ta hänsyn till motsvarande gränsvärden. Den högre värmeledningen på materialen som använts för fribärande byggdelar är orsaken till att köldbryggor uppstår. Från energieffektivitetssynvinkel och för att förebygga strukturella skador är en effektiv termisk isolering mellan den fribärande plattan och byggnaden nödvändig.

Utförlig information om byggnoder, följderna och kraven hittar du i vår byggnadsfysikportal.

Ombyggnad av befintliga byggnader

De ökande energikraven påverkar också renoveringsmarknaden: 85 % av de befintliga byggnaderna är inte tillräckligt isolerade. Detta gör att de inte uppfyller de befintliga eller framtida energistandarderna. Vid renovering finns det olika lösningar för att i efterhand ansluta balkonger till byggnaden med värmeisolering. Detta är möjligt i både fribärande balkongkonstruktioner och balkonger som stöds samt i anslutningar av både betong och stål.

Uppfyll krav med Schöck

Som specialist inom värmeisolering erbjuder Schöck Isokorf® kraftiga produktlösningar för bärande värmeavbrott, och dessutom för samtliga krav och utföranden.

Tack vare vår sakkunskap inom nybyggnad och renovering hjälper vi dig redan i utformningsfasen. Inte bara för balkonger och gångar utan även för ljudisolering och armeringsteknik.

Schöck Isokorf® - starka typer
BIL_IK_PRO_Isokorb-CXT-K-M4-V1-REI120-CV26-X120-H200-11_#SALL_#AIN_#V2
Isokorf® CXT

Schöck Isokorf® teknik i kombination med Combar® glasfiberkomposit är den mest energisnåla Isokorf som funnits.

BIL_IK_PRO_Isokorb-RT-K-M1-V1-R0-X80-H200-10_#SALL_#AIN_#V4
Isokorf® RT

Termiskt avbrott för en energisk renovering av befintliga balkonger eller för att ansluta en ny balkong till befintligt bygge.