Schöck Combar® i tunnelbyggen

Vid anläggning av tunnelbanetunnlar, avloppssystem och annan infrastruktur i städer används ofta en tunnelborrmaskin (TBM). Denna startar med ett borrhål för att borra tunneln. För att förhindra alltför stort slitage på borrkronan vid borrning genom av borrhålsväggen, förstärks denna vägg med glasfiberarmering. Schöck Combar® är lätt att bearbeta och är därför ytterst lämpad för denna tillämpning. Detta minskar byggtiden och byggkostnaderna.

 

Mer info
Schöck Combar® - glasfiberarmering som rostfri armering i armerad betong

Schöck Combar® är lätt att använda och är synnerligen lämpad att användas på områden som ska borras eller kapas:

• Soft-eyes i schaktväggarna vid tunnelbygge
• Slitsmurar
• Borrade pålar
• Byggnadsformsättningar
• Temporära betongkonstruktioner