Schöck Combar® glasfiberarmering När stål har nått sina gränser

Stål har i årtionden varit huvudarmeringen i armerad betong. I korrosiva miljöer och elektromagnetiska omgivningar uppfyller armeringsstål ofta inte skydds- och tålighetskraven. I sådana fall erbjuder Schöck Combar® glasfiberarmering en utmärkt och rostfri lösning.

Mer info
Schöck Combar® - glasfiberarmering som rostfri armering i armerad betong

Tack vare de unika materialegenskaper erbjuder Schöck Combar® glasfiberarmering den bästa armeringslösningen när stål har uppnått sina gränser. Schöck Combar® används bland annat i byggprojekt där läckströmmar, som vid järnvägslinjer och transformatorstationer, förekommer. Därutöver är Combar® inte magnetisk och används därför med fördel för anläggning av laboratorier och sjukhus. På grund av de goda bearbetningsegenskaperna används Combar® vid tunnelbyggen för att minska slitaget på borrhuvudet.

De unika materialegenskaperna

  • Värmeisolerande
  • Kemiskt resistent
  • Icke-elektriskt ledande
  • Icke-magnetisk
  • Korrosionsbeständig
  • Höga draghållfastheten

Rostfri armering

Som tidigare nämnts är konstruktionsstål det som vanligtvis används som armering i betongkonstruktioner. I många fall har stål sina begränsningar, framförallt när det kommer till vattenmiljöer och i inom infrastruktur. Vanligt armeringsstål är inte korrosionsfritt kan leda till allvarliga problem när det används i marina miljöer, vägar och broar. Korroderat stål minskar livslängden på konstruktionerna och ökar risken för skador i framtiden. Med de unika materialegenskaperna hos Combar®, som består av glasfiber, förebyggs risken för korrosionsskador i betongkonstruktioner.

Combar® har en långlivad hög tålighet och en livslängd på upp till 100 år. Den stora andelen glasfiber (cirka 88 % av vikten), och fibrernas parallella struktur ger maximal styrka och styvhet till materialet. Besök vår sida för att få reda på mer om produktionsprocessen.

 

Nedladdningar
Teknisk information
Teknisk Information Schöck Combar® internationell (UK version)
pdf, 1,35 MB
(24.01.2018)
Broschyrer
Broschyr Schöck Combar® glasfiberarmering (UK version)
pdf, 3,54 MB
(07.08.2018)
Broschyrer
Broschyr Schöck Combar® Referenser (UK version)
pdf, 475,25 KB
(15.01.2013)