Schöck Isokorb® XT typ K

Schöck Isokorb® XT typ K är ett strukturellt förankringssystem för infästning av balkonger och loftgångar. Elementet finns också tillgänglig i ett brandsäkert utförande (REI120). Schöck Isokorb® XT typ K överför moment- och tvärkrafter från fritt utkragade betongelement.

Mer info
Schöck Isokorb® XT typ K – köldbryggsbrytande och ljuddämpande infästning av fritt utkragade balkonger

Den nya generationen Schöck Isokorb® XT typ K-element har ytterligare optimerats för att tillhandahålla ännu högre värmeisolering. Elementet är försett med ett HTE-Compact®-tryckelementet av ultrahöghållfast betong och 120 mm Neopor®-isolering. Det nya HTE-Compact®-tryckelementet har en lägre värmeledning och en högre bärkraft vilket ytterligare förstärker byggnadsfysik och strukturell prestanda. För att öka bärkraften är elementen utrustade med en specialbygel för större kapacitet vilket gör att krafterna bakom tryckelementet kan överföras säkrare.

Elementet är certifierat av Passivhaus Institut i Darmstadt (DE) som "energibesparingskomponent" för balkonganslutningar. Schöck Isokorb® XT typ K reducerar värmeförlusten till ett minimum för att uppnå en hög isoleringsstandard. Med Schöck Isokorb® XT typ K får du en köldbryggsbrytare med de bästa byggnadsfysiska egenskaperna.

Isokorb® XT typ K-elementen finns som standard tillgängliga i höjderna 160 - 250 mm. Vår Tekniska avdelning hjälper dig gärna med specialanpassade lösningar.

Fördelar

Modulelement

Genom optimering av de strukturella komponenterna är elementen delbara och tillgängliga i längderna 250 mm, 500 mm och 1000 mm.

Högkvalitativ värmeisolering

Schöck Isokorb® tillverkas av högkvalitativa material med mycket låg värmeledning för optimal värmeisolering och maximal boendekomfort på passivhusnivå.

Specialanpassade lösningar

Våra tekniska konsulter har mångårig expertis och internationell erfarenhet med att även i de mest komplexa situationerna hitta den bästa lösningen.

Nedladdningar
Teknisk information
Technical Information Schöck Isokorb® XT for reinforced concrete structures
pdf, 9,22 MB
(08.12.2020)
Broschyrer
Broschyr Schöck Isokorb® (UK version)
pdf, 2,01 MB
(28.02.2020)
Certifikaten
Environmental Product Declaration EPD ECO Schöck Isokorb® type KXT50
pdf, 1,74 MB
(09.09.2015)