Schöck Isokorb® T typ W

Schöck Isokorb® T typ W är ett strukturellt förankringssystem för infästning av våningshöga väggelement. Elementet finns tillgängligt i brandbeständigt utförande (REI90) och med 80 mm Neopor®-isolering.

Mer info
Schöck Isokorb® T typ W – köldbryggsbrytare för våningshöga väggelement

Schöck Isokorb® T typ W överför höga böjmoment och tvärkrafter i vertikal och horisontal riktning. Elementet består av minst tre delar och levereras beroende på önskad höjd med en extra isoleringsdel.

Isokorb® T typ W-elementen kan levereras i olika höjder och tillverkas på beställning. Vår tekniska avdelning hjälper dig gärna vidare.

Fördelar

Värmeisolering på hög nivå

Schöck Isokorb® tillverkas av högkvalitativa material med en mycket låg värmeledning som ger en optimal värmeisolering och boendekomfort.

Modulbyggnad

Elementet består av flera olika (isolerings)delar och är därför mycket flexibelt och tillgängligt i olika höjder.

Specialanpassade lösningar

Alla element specialtillverkas och våra tekniska konsulter har mångårig expertis och internationell erfarenhet med att hitta den bästa lösningen.

Nedladdningar
Broschyrer
Broschyr Schöck Isokorb® (UK version)
pdf, 2,01 MB
(28.02.2020)