Schöck Combar® inom industribyggnader och kraftstationer

Vid transformatorer och induktorer för kraftverk, transformatorstationer och tung industri (t.ex. stål- och aluminiumsmältverk) förekommer ofta höga elektriska strömmar. Dessa framkallar inducerade strömmar i armeringsstålet i betongväggarna i närheten. Detta gör att armeringen kan överhettas och därmed förlora draghållfasthet. För att undvika detta måste spolarna placeras på ett säkert avstånd från de armerade betongväggarna.

Mer info
Schöck Combar® - glasfiberarmering i industribyggnader och kraftstationer

Schöck Combar® armering leder inte elektromagnetisk ström och är okänsligt för fenomenet med inducerad ström. På grund av dessa egenskaper kan armerade fundament, golv och väggar i den direkta omgivningen av transformator- och induktionsspolar byggas med Schöck Combar®. En lösning som medför en avsevärd minskning av kostnaderna för anläggning och drift. Schöck Combar® är inte elektromagnetiskt ledande och lämpar sig därför utmärkt för konstruktionen av inbyggnad och fundering för transformatorer och induktionsspolar, exempelvis i:

• Elskåp
• Stålindustrin
• Aluminiumsmältverk
• Kemisk och petrokemisk industri
• Kraftanläggningar
• Transformatorstationer i distributionsnätet