Effektiv köldbryggsbrytare vid stålbalkongerMed Schöck Isokorb® T för stål

Schöck Isokorb® är ett köldbryggebrytande element med 80 mm isoleringstjocklek. Det är ett bärande infästningselement som termiskt separerar byggnadsdelar, förebygger fukt- och mögelskador och onödiga värmeförluster. Den betrodda Schöck Isokorb®-teknologin bygger på mer än 20 års internationell erfarenhet i branschen.

Vårt omfattande produktsortiment erbjuder en hållbar och energieffektiv infästningslösning av anslutning mellan betong-betong, betong-stål och stål-stål. För varje situation finns en lämplig Isokorb®-lösning: för fribärande och fritt utkragade balkonger, loftgångar, skärmtak och balkonger med höjdskillnader.

Mer info
BIL_NEWS_Produktmotiv_KSXT_16z9_FHD_21RL

Effektiv köldbryggsbrytare

The Schöck Isokorb® T med 80 mm isolering är kärnan i vårt produktsortiment av köldbryggsbrytande lösningar. Vid infäsning av stålbalkonger ger denna produkt både konstruktiva och byggnadsfysiska fördelar. För det första är det ett lastbärande element som förbinder stålbalkongen med innanförliggande stål- eller betongkonstruktion. Och genom att separerat byggnadsdelaran termiskt från varandra minskar man värmekonduktiviteten till ett minimum.

Ansluta stålbalkonger

I 80 mm-kategorin har vi ett flertal produkter för att effektivt ansluta balkonger och loftgångar in till huvudkonstruktionen. Våra Isokorb® T typ SK, SQ, och S ger möjlighet att fästa in alla typer av utanpåliggande element, oavsett om de är fritt utkragande eller understöttade.

Isokorb® T typ SK används för fritt utkragande stålelement till betongbjälklag, typ QS har samma funktion fast för understöttade balkonger.

Vi har även T typ S som används för stål-stål-anslutningar i både nykonstruktion och vid renovering. Vid renovering separerar man ny stålbalkong till befintligt stålbjälklag.

Ansluta betongbalkonger

För anslutning av betongbalkonger till betongbjölklag, se våran Isokorb® T 80 mm sida eller Isokorb® XT 120 mm för den nya generationen.

 

 

Nedladdningar
Broschyrer
Broschyr Schöck Isokorb® (UK version)
pdf, 2,01 MB
(28.02.2020)