Schöck Isokorb® XT typ O

Bättre infästning av fasadelement med Schöck Isokorb® XT typ O med 120 mm isoleringstjocklek. Denna strukturella infästning ger en optimerad värmeisolering mellan utkragande upplagsbalkar och bakomliggande konstruktionsgolv och förebygger köldbryggor.

Mer info
Schöck Isokorb® XT typ O: köldbryggsbrytare för utkragande upplagsbalkar och förstärkning av fasadelement

Elementet överför moment- och tvärkrafter, vilket gör det synnerligen lämpat för att motverka belastningar från fasadelement. De olika produktvarianterna erbjuder mer konstruktionsfrihet och en effektiv lösning för varje tillämpning.

Isokorb® XT typ O-elementen finns som standard tillgängliga i höjderna 160 - 250 mm. Vår Tekniska avdelning hjälper dig gärna med specialanpassade lösningar.

Fördelar

Högkvalitativ värmeisolering

Schöck Isokorb® tillverkas av högkvalitativa material med mycket låg värmeledning för optimal värmeisolering och maximal boendekomfort.

Energineutral byggnadsteknik

Schöck Isokorb® separerar byggdelarna termiskt från varandra och har ett mycket lågt psi-värde.

Specialanpassade lösningar

Våra tekniska konsulter har mångårig expertis och internationell erfarenhet med att även i de mest komplexa situationerna hitta den bästa lösningen.

Nedladdningar
Teknisk information
Technical Information Schöck Isokorb® XT for reinforced concrete structures
pdf, 9,22 MB
(08.12.2020)
Broschyrer
Broschyr Schöck Isokorb® (UK version)
pdf, 2,01 MB
(28.02.2020)