Schöck Isokorb® XT typ A

Den värmeisolerande egenskaperna för Schöck Isokorb® XT typ A möjliggör energisnåla konstruktioner för takfot och bröstningar. Produkten är den enda köldbryggsbrytaren för punktinfästning av bröstningar.

Mer info
Schöck Isokorb® XT typ A - köldbryggsbrytare för bröstningar

Isokorb® XT typ A gör utvändig isolering överflödig, vilket gör att du får mer designfrihet med slimmade, estetiska bröstningar med bra byggnadsfysikska egenskaper.  

Schöck Isokorb® XT typ A-MM1 och XT typ A-MM2 har konstruerats för att uppfylla de byggnadsfysiska och statiska kraven för takfot och bröstningar.

  • Schöck Isokorb® XT typ A-MM1 för takfot
  • Schöck Isokorb® XT typ A-MM2 för bröstningar

Vår Tekniska avdelning hjälper dig gärna med specialanpassade lösningar.

Fördelar

Högkvalitativ värmeisolering

Schöck Isokorb® tillverkas av högkvalitativa material med mycket låg värmeledning för optimal värmeisolering och maximal boendekomfort.

Energineutral byggnadsteknik

Schöck Isokorb® XT separerar byggnadsdelarna termiskt från varandra och har ett mycket lågt psi-värden.

Specialanpassade lösningar

Våra tekniska konsulter har mångårig expertis och internationell erfarenhet med att även i de mest komplexa situationerna hitta den bästa lösningen.

Nedladdningar
Teknisk information
Technical Information Schöck Isokorb® XT for reinforced concrete structures
pdf, 9,22 MB
(08.12.2020)
Broschyrer
Broschyr Schöck Isokorb® (UK version)
pdf, 2,01 MB
(28.02.2020)