Schöck Isokorb® broschyr Finns nu tillgänglig

Broschyren tillhandahåller en sammanfattande information om vår innovativa köldbryggsbrytare: Schöck Isokorb®. Schöck Isokorb® är ett värmeisolerande och lastbärande element som används vid termisk isolering av balkonger, konsoler, valvgångar etc. Schöck Isokorb®-moduler finns tillgängliga i en mängd olika utföranden för anslutningar mellan betong-betong, betong-stål och stål-stål.

Läs och ladda ner den nya broschyren online eller få den skickad här.