Schöck Isokorb® XT typ F

Schöck Isokorb® XT typ F tillhandahåller en optimerad och tillförlitlig ködbryggsbrytare för överhängande bröstningar. Elementet har en 120 mm isoleringstjocklek och överför normal-, moment och tvärkrafter.

Mer info
Schöck Isokorb® XT typ F: värmeisolerande separering för bröstningar

Schöck Isokorb® XT typ F kan enkelt integreras i armeringen för att tillhandahålla en vertikal köldbryggsbrytare mellan kontruktionsdelar. Elementet ger stor konstruktionsfrihet och ger designfrihet med slimmade bröstningar.

Isokorb® XT typ F-element finns som standard i höjderna 160 - 250 mm. Vår Tekniska avdelning hjälper dig gärna med specialanpassade lösningar.

Fördelar

Högkvalitativ värmeisolering

Schöck Isokorb® tillverkas av högkvalitativa material med mycket låg värmeledning för optimal värmeisolering och maximal boendekomfort.

Specialanpassade lösningar

Våra tekniska konsulter har mångårig expertis och internationell erfarenhet med att även i de mest komplexa situationerna hitta den bästa lösningen.

Enkel montering

Elementet kan enkelt integreras i armeringen för enkel montering. Våra monteringsanvisningar hjälper dig med stegvisa instruktioner.

Nedladdningar
Teknisk information
Technical Information Schöck Isokorb® XT for reinforced concrete structures
pdf, 9,22 MB
(08.12.2020)
Broschyrer
Broschyr Schöck Isokorb® (UK version)
pdf, 2,01 MB
(28.02.2020)