BIL_HEAD_Isokorb-CXT_21325_Hochformat_16z9_FHD_2021.jpg
Nosný prvek pro přerušení tepelného mostu s tloušťkou izolantu 120 mm a nekovovou výztuží