Arbeta hos SchöckVägen till framgång

Det man tycker om att göra, gör man bra

Den som finner glädje i sitt arbete uppnår mer. Som en informell organisation, fäster vi därför stor vikt vid samarbete och kollegialitet. Vår kommunikation är öppen, ärlig och transparent. Vi ser detta som de viktigaste byggstenarna i vår företagskultur.

Mer info
BIL_PER_Schöck-Illu-Ingenieur_16z9_FHD.jpg

 

Vi har förtroende i våra medarbetares kunnande och kompetenser och skapar den bästa miljön för att prestera och växa. Våra medarbetare ges möjlighet att arbeta självständigt och att bidra till Schöcks gemensamma framgång.

Det är den positiva och respektfulla atmosfären och det goda samarbetet som bidrar till produktiviteten i vårt företag. Våra medarbetare kompletterar varandra och inspirerar varandra till att uppnå bästa resultat. Vi är också stolta över det långa samarbetet med våra medarbetare. De är hjärtat och motorn i vårt företag som säkerställer vår position på marknaden.

Vår väg till framgång

Ekonomiskt tänkande och en ärlig företagskultur är det som stärker oss tillsammans på Schöck. Vi behöver varandra och det är vårt samarbete som gör oss framgångsrika och i stånd att leverera topprestanda.

Nöjda kunder avgör vår kvalitet. Hög tillfredsställelse uppmuntrar oss att ständigt förbättra våra produkter och tjänster och anpassa oss efter marknadsvillkoren. Våra medarbetare levererar topprestanda varje dag för att upprätthålla den höga kvaliteten på våra tjänster.

Som kollegor är vi engagerade och sociala. Vi hjälper och motivera varandra och ger ärlig feedback. Därmed skapar vi en trygg miljö där framgång och misstag är lika viktiga. Av misstag vi lär oss och vi ser detta som en viktig del av processen.