Nedladdningar

Här kan du ladda ned de viktigaste planeringsunderlagen. Välj den dokumentkategori och den produkttyp som du söker.

9 Poster hittades
1
(1) Teknisk information
Technical Information Schöck Isokorb® XT type Q, Q-VV, Q-Z
pdf, 1,00 MB
(08.12.2020)
2
(2) Certifikaten
Environmental Product Declaration EPD Schöck Isokorb® type QXT
pdf, 1,31 MB
(09.03.2017)
3
(3) Software
Software Schöck Isokorb®
Version 1.12.9
exe, 8,35 MB
(29.07.2021)
4
(4) CAD/BIM -filer
Isokorb® typ QXT (DWG)
zip, 756,40 KB
(11.01.2017)
5
(5) CAD/BIM -filer
Isokorb® typ QXT+QXT (DWG)
zip, 477,89 KB
(11.01.2017)
6
(6) CAD/BIM -filer
Isokorb® typ QXT (IFC)
zip, 1,43 MB
(11.01.2017)
7
(7) CAD/BIM -filer
Isokorb® typ QXT+QXT (IFC)
zip, 1,28 MB
(11.01.2017)
8
(8) CAD/BIM -filer
Isokorb® typ QXT+QXT (RFA)
zip, 56,13 MB
(11.01.2017)
9
(9) CAD/BIM -filer
Isokorb® typ QXT (RFA)
zip, 157,81 MB
(11.01.2017)
Filter