Schwäbisch Gmünd, DE

Výstavní budova "Forum Gold und Silber"

Možnost neobvyklého architektonického řešení, energetická účinnost a statická bezpečnost – to jsou pojmy, které v sobě zahrnuje Schöck Isokorb®. V projektu „Forum Gold und Silber“ prezentuje tento prvek, co umí, a spoluvytváří jedinečnou a nevšední fasádu "zlatého nugetu", jak je stavba nazývána místními obyvateli. U tohoto mimořádného projektu šlo o to, aby bylo jádro budovy dokonale odděleno od jejího vnějšího pláště. Železobetonový skelet je jakoby obalen plošně zalomenou lehkou konstrukcí ze čtvercových hliníkových panelů, jejichž povrchová úprava vytváří dojem pozlacení. Tyto panely jsou upevněny na ocelovém roštu, který je pomocí prvků Schöck Isokorb® T typ SK ukotven v nosném železobetonovém skeletu. V tomto předsazeném hliníkovém plášti se nachází více než 1000 různě velkých otvorů, které jsou rafinovaně umístěny tak, aby odhalovaly velmi působivý pohled na budovu skrývající se za touto lehkou konstrukcí. Kromě toho zajišťují prvky Schöck Isokorb® T typ K přenos zatížení volně vyložených železobetonových desek do nosného systému stavby.

Kvůli tepelným mostům v místech kotvení by bez prvků pro termické přerušení tuto fasádní konstrukci v dnešní době již nebylo možné realizovat.

Podobné speciální požadavky našich zákazníků jsou vždy také podkladem pro další vývoj našich produktů, jehož cílem je co možná nejlépe uspokojit zákaznické potřeby a přání.

Nový prvek Isokorb® T typ SK přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly od předsazených ocelových konstrukcí, jako jsou fasády, balkóny a markýzy, do vnitřních nosných prvků.

Kontakt
BIL_MA_Mrkva--Jiri_16z9_FHD_2021
Schöck-Wittek s.r.o.
BIL_MA_Mrkva--Jiri_16z9_FHD_2021