Schöck Isokorb®Napojení ocelových a dřevěných prvků na železobeton

Schöck Isokorb® eliminuje tepelné mosty u napojení předsazených ocelových a dřevěných nosných prvků na železobetonové konstrukce. Tento inovativní způsob kotvení ocelových profilů resp. dřevěných trámů zaručuje dlouhou životnost, stabilitu a dokonalý vzhled každé ocelové či dřevěné konstrukce a dovoluje vysoký stupeň prefabrikace. Doba montáže na staveništi se tak zkrátí na minimum. Vysoká únosnost tohoto napojení umožňuje bezproblémové řešení moderních balkónových a ostatních předsazených konstrukcí jak po stránce technické, tak i po stránce stavebně-fyzikální.

více
BIL_HIGHLIGHT_Produktmotiv_IK_KS_16z9_FHD_21RL

Podrobné projektové podklady, návrhový software a názorné montážní návody jsou zárukou naprosté jistoty ve fázi projektové přípravy i při provádění staveb.

Downloads
Technické informace
Technické informace Schöck Isokorb® pro ocelové a dřevěné konstrukce
pdf, 8,12 MB
(11.11.2019)
Prospekty
Prospekty Schöck Isokorb®
pdf, 600,60 KB
(06.08.2019)