Schöck Isokorb®Vysoce účinné přerušení tepelných mostů

Tepelné mosty jsou příčinou zvýšeného úniku tepla, vlhkosti stěn a vzniku plísní. Nosné prvky pro termické přerušení od společnosti Schöck minimalizují tepelné mosty vysoce účinným způsobem, předcházejí tak vzniku stavebních poruch a umožňují nejrůznější architektonická řešení bez konstrukčních omezení. Jako součást zateplení fasády oddělují prvky Schöck Isokorb® stavební konstrukce, jako jsou např. balkóny, atiky nebo markýzy, termicky od budovy a jsou zároveň součástí statického řešení.

 

více
BIL_NEWS_IK_XT_16z9_FHD_21RL

Ať již se jedná o materiálový přechod beton-beton, beton-ocel nebo ocel-ocel: Rozmanitý výrobní program společnosti Schöck nabízí kompletní řešení pro přerušení tepelných mostů vyhovující jakýmkoliv požadavkům, a to jak u novostaveb, tak i u sanovaných balkónů.

Pro snadné a spolehlivé projektování jsou k našim prvkům k dispozici stavebně-technická schválení a podrobné projektové podklady.