Schöck Isokorb® XT typ D

Schöck Isokorb® XT typ D je nosný tepelně-izolační prvek pro balkónové desky pronikající do stropních polí. Přenáší kladné i záporné ohybové momenty a kladné i záporné posouvající síly, není však schopen přenášet krouticí momenty.

více
Schöck Isokorb® XT typ D: tepelně-izolační prvek pro desky pronikající do stropních polí
Výhody
  • Vysoce účinné přerušení tepelného mostu díky izolantu tloušťky 120 mm a tlakovému ložisku HTE Compact® z vysokopevnostního betonu s umělým kamenivem
  • Typové prvky jsou k dispozici ve výškách 160 mm až 250 mm; další výšky a atypická řešení na vyžádání
  • Technické schválení stavebně-technickým institutem DIBt
  • K dispozici také ve třídě požární odolnosti REI 120
  • Podrobné projektové podklady
Downloads
Technické informace
Technické informace Schöck Isokorb® XT typ D
pdf, 226,00 KB
(20.11.2019)
Výkresy CAD
Výkresy CAD Schöck Isokorb® XT typ DL (DXF)
zip, 5,44 MB
(03.02.2020)
Výkresy BIM
Výkresy BIM Schöck Isokorb® XT typ DL (IFC)
zip, 15,39 MB
(21.01.2020)
Kontakt
BIL_MA_Mrkva--Jiri_16z9_FHD_2021
Technické poradenství