Schöck Isokorb® T typ SK

Schöck Isokorb® T typ SK je nosný prvek pro přerušení tepelného mostu s tloušťkou izolantu 80 mm určený pro napojení volně vyložených ocelových nosníků na železobetonové stropní konstrukce. Tento prvek umožňuje bezproblémové řešení moderních balkónových a ostatních předsazených konstrukcí jak po stránce technické, tak i po stránce stavebně-fyzikální.

více
Schöck Isokorb® T typ SK: Pro termické přerušení volně vyložených ocelových konstrukcí
Výhody
  • Široké možnosti použití, např. u ocelových balkónů, markýz, fasádních prvků nebo zastiňovacích systémů
  • Technické schválení stavebně-technickým institutem DIBt
  • Montážní pomůcka pro rychlé a přesné zabudování
  • Podrobné projektové podklady
  • Vysoká přesnost montáže: spolehlivé zajištění správné polohy prvku Schöck Isokorb® před betonáží a během ní
  • Montážní pomůcka je vhodná pro prvky Schöck Isokorb® výšky 180 až 220 mm.

  • Je vhodná pro všechny stěnové konstrukce.

Montážní pomůcka k prvkům Schöck Isokorb®
Montážní pomůcka k prvkům Schöck Isokorb®

Montážní pomůcka k prvkům Schöck Isokorb®

Montážní pomůcka Schöck Isokorb® slouží k zajištění správné polohy prvků Schöck Isokorb® T typ SK/SQ a XT typ SK/SQ před betonáží a během ní, a přispívá tak k dosažení požadované přesnosti montáže. Tato montážní pomůcka je k dispozici ve dvou variantách dle třídy únosnosti, a lze ji použít u kontaktních zateplovacích systémů nebo u stěnových konstrukcí z monolitického betonu.

Downloads
Technické informace
Technické informace Schöck Isokorb® T typ SK
pdf, 923,17 KB
(11.11.2019)
Montážní návody
Montážní návod Schöck Isokorb® XT/T typ SK
pdf, 9,31 MB
(06.11.2019)
Montážní návody
Montážní návod Schöck Isokorb® T typ SK s prípojným adaptérem
pdf, 2,64 MB
(06.11.2019)