Schöck Isokorb® XT typ A

Prvek Schöck Isokorb® XT typ A pro atiky a římsy je udržitelnou alternativou k pracnému obalování těchto konstrukcí tepelnou izolací.

Přenáší ohybové momenty působící střídavě opačnými směry, posouvající síly a také tlakové nebo tahové síly.

Prvek Schöck Isokorb® XT typ A splňuje stavebně-fyzikální a statické požadavky kladené na atiky a římsy. Lze jej zabudovat v různých polohách.

více
Schöck Isokorb® XT typ A: Prvek pro přerušení tepelného mostu u atik a říms
Výhody
  • Účinná a trvalá alternativa k obalování atik a říms tepelnou izolací
  • Prvek certifikovaný pro použití u pasivních domů: výsledné negativní hodnoty lineárního činitele prostupu tepla Ψ příznivě ovlivňují bilanci tepelných mostů
  • Možnost vytváření prvků z pohledového betonu

  • Zvýšení hodnoty objektu díky větší půdorysné ploše terasy
  • V místech kotvení betonových zábradlí nebo jiných prvků nevznikají žádné zbytečné tepelné mosty či netěsnosti
  • K dispozici také ve třídě požární odolnosti REI 120
  • Lze jej kombinovat s doplňkovým typem Schöck Isokorb® XT typ Z
  • Podrobné projektové podklady
  • Typové prvky jsou k dispozici ve výškách 150 mm až 250 mm
Downloads
Technické informace
Technické informace Schöck Isokorb® XT typ A
pdf, 677,87 KB
(20.11.2019)
Montážní návody
Montážní návod Schöck Isokorb® XT/T typ A
pdf, 3,81 MB
(30.11.2020)
Výkresy CAD
Výkresy CAD Schöck Isokorb® XT typ AP (DXF)
zip, 889,00 KB
(04.02.2020)
Výkresy BIM
Výkresy BIM Schöck Isokorb® XT typ AP (IFC)
zip, 610,99 KB
(21.01.2020)