Schöck Isokorb®Model pro budoucnost

Chceme Vám poskytnout optimální podporu při realizaci Vašich stavebních projektů. Pro zajištění přehlednosti našeho neustále rostoucího výrobního sortimentu jsme přešli na nový systém označení prvků Schöck Isokorb®. Zároveň tím připravujeme naše produktové portfolio pro digitální budoucnost.

Pro snadnější orientaci v těchto změnách Vám zde podrobně vysvětlíme nový systém označení našich výrobků. Jak sami uvidíte, nové názvy byly koncipovány tak, aby plně vyhovovaly potřebám projektantů.

U již rozpracovaných stavebních projektů můžete tento rok samozřejmě i nadále používat dosavadní označení. U nových projektů Vás prosíme o užívání nových názvů.

více
Teaserbild-Variante-Blau.svg
Snadné vyhledání nového názvu

Abychom Vám co nejvíce usnadnili přechod z dosavadního označení prvků Schöck Isokorb® na nové, připravili jsme pro Vás speciální převáděcí nástroj. Umožní Vám převést dosavadní typová označení snadno a rychle na nové názvy a naopak.

Code Scheme Old
Code Scheme Old
Zadejte nejméně 3 znaky. Příklad: KXT30. Obdržíte pak různé návrhy, ze kterých si můžete vybrat.

Název modelu je nyní nedílnou součástí označení každého prvku Schöck Isokorb®. Příslušná zkratka se nachází vždy před slovem "typ".


Příklad: Isokorb® XT typ KL-F-M4-V1-REI120-CV1-H200-6.0

Základní typy

Zkratky pro základní typy zůstaly (kromě pěti případů) stejné. Pokud prvky Schöck Isokorb® již znáte, rychle se v novém označení zorientujete.

Dosavadní typ KST se nyní nazývá typ S (zkratka německého slova „Stahl“ = ocel). Jednou z výhod tohoto produktu je jeho modularita. Právě tuto vlastnost ale nevyjadřovalo dosavadní označení typ KST. Proto jsme se rozhodli změnit systém označení těchto výrobků a přejmenovat je na typ S – s variantami napojení S-N a S-V.

Toto rozhodnutí má dopad také na označení prvků pro napojení ocelových balkónů – dosavadní typy KS a QS. Také jejich označení má na začátku písmeno "S": Tyto produkty se nyní nazývají typ SK a typ SQ.

Dosavadní typ S a typ SXT se nyní nazývá typ B pro trámy a průvlaky (zkratka německého slova "Balken" = trám).

Dosavadní napojovací prvky pro rohové balkóny typ K-Eck a typ EXT se nyní nazývají typ C (zkratka anglického slova "corner" = roh).

Bezprostředně za slovem "typ" je uveden základní typ.

Příklad: Isokorb® XT typ KL-M4-V1-REI120-CV1-H200-6.0

 

Varianty napojení

Statické varianty napojení

Statické varianty napojení vyplývají z průběhu vnitřních sil u stavebních konstrukcí ve staticky neurčitém systému a s lineárním uložením. Umožňují hospodárné řešení např. u typu QP. Rozlišujeme mezi

  1. L: varianta napojení pro lineární vnesení zatížení
  2. P: varianta napojení pro bodové vnesení zatížení

Příklad: Isokorb® XT typ QP-VV5-REI120-H200-L400-5.0

Geometrické varianty napojení

Geometrické varianty napojení jsou nutné vždy tam, kde není možné napojení stavební konstrukce pomocí standardních prvků Schöck Isokorb® základního typu.

Výškové odsazení
Příkladem geometrické varianty napojení je situace, kdy napojovaná stavební konstrukce nemá stejnou úroveň jako stropní konstrukce a je oproti ní zvýšena nebo snížena.

  1. K-O: Varianta napojení pro stavební konstrukci (K) nadvýšenou oproti stropní desce (O - zkratka německého "oben" = nahoru)
  2. K-U: Varianta napojení pro stavební konstrukci (K) sníženou oproti stropní desce (U - zkratka německého "unten" = dolů)

Příklad: Isokorb® XT typ KL-O-M4-V1-REI120-CV1-LR155-H200-7.0

Kotvení do stěny
Dalším příkladem geometrické varianty napojení je situace, kdy napojovaná stavební konstrukce není kotvena do stropní konstrukce, nýbrž do navazující stěny - a to směrem nahoru nebo dolů.

  1. K-WO: Varianta napojení pro stavební konstrukci (K) kotvenou do stěny nad úrovní balkónu (WO - zkratka německého "Wand oben" = stěna nahoře)
  2. K-U: Varianta napojení pro stavební konstrukci (K) sníženou oproti stropní desce (U - zkratka německého "unten" = dolů)

Příklad: Isokorb® XT typ KL-WU-M4-V1-REI120-CV1-LR200-H200-6.0

Napojení rohových balkónů
Varianty napojení pro rohové balkóny jsou relevantní až v prováděcí dokumentaci. Jedná se zde o dílčí prvky, které se dodávají samostatně.

  1. C-L: Varianta napojení pro stavební konstrukci (K) s levostranným napojením (L) – vzhledem ke stanovišti na stropní konstrukci
  2. C-R: Varianta napojení pro stavební konstrukci (K) s pravostranným napojením (R) – vzhledem ke stanovišti na stropní konstrukci

Příklad: Isokorb® XT typ CL-L-M2-V1-REI120-CV1-H200-L500-5.0

Varianty provedení

Pro zajištění optimálních stavebních postupů Vám určité výrobky nabízíme v dalších variantách – jako např. prvky pro filigránové desky skládající se z více dílů (označení F).

 

Příklad:Isokorb® XT typ KL-F-M4-V1-REI120-CV1-H200-6.0

Třída únosnosti

Třída únosnosti začíná mezinárodně používanou zkratkou pro příslušnou vnitřní sílu (M, V, N). Pokud prvek přenáší kladné i záporné vnitřní síly, jsou tato písmena zdvojena (MM, VV, NN). Jednotlivé třídy únosnosti jsou označeny čísly, počínaje číslem "1" pro nejnižší třídu únosnosti. Různé typy prvků Isokorb® se stejnou třídou únosnosti nemají stejnou únosnost. Třídu únosnosti je vždy nutno stanovit pomocí dimenzačních tabulek nebo návrhového softwaru.

Požární odolnost

Informace o požární odolnosti je nyní nedílnou součástí typov&eac