Schöck Isokorb® T typ K-O

Schöck Isokorb® T typ K-O s tlakovým ložiskem HTE-Compact® a tloušťkou izolantu 80 mm je nosný prvek pro přerušení tepelného mostu u volně vyložených balkónů, které navazují na průvlak nebo na železobetonovou stěnu. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly.

více
Schöck Isokorb® T typ K-O s tlakovým ložiskem HTE-Compact®:  Prvek pro přerušení tepelného mostu u volně vyložených balkónů - napojení na průvlak
Výhody
  • Typové prvky jsou k dispozici ve výškách 160 mm až 280 mm; další výšky a atypická řešení na vyžádání
  • K dispozici také ve třídě požární odolnosti REI 120
  • Podrobné projektové podklady
Downloads
Technické informace
Technické informace Schöck Isokorb® T pro železobetonové konstrukce typ K-O
pdf, 497,94 KB
(05.08.2019)
Výkresy BIM
Výkresy BIM Schöck Isokorb® T typ KL-O (IFC)
zip, 55,13 MB
(21.01.2020)
Výkresy CAD
Výkresy CAD Schöck Isokorb® T Typ KL-O (DXF)
zip, 17,99 MB
(04.02.2020)
Kontakt
BIL_MA_Mrkva--Jiri_16z9_FHD_2021
Technické poradenství
BIL_MA_Mrkva--Jiri_16z9_FHD_2021