Schöck Isokorb® T typ STermické přerušení ocelových nosníků

Schöck Isokorb® T typ S je nosný prvek pro přerušení tepelného mostu u napojení volně vyložených ocelových nosníků na ocelové konstrukce v novostavbách i u sanací. Lze s ním realizovat průniky nosných ocelových profilů obvodovým pláštěm (např. u markýz, rámových nosníků nebo balkónů) s bezpečným termickým přerušením, což vede k minimalizaci tepelných mostů.

více
BIL_NEWS_Produktmotiv_KST_16z9_FHD_21RL

Prvek Schöck Isokorb® T typ S pro ocelové konstrukce se skládá z modulu S-N pro přenos tahových sil a z modulu S-V pro přenos posouvajících a tlakových sil. Počet a uspořádání jednotlivých modulů se řídí rozměry napojovaných prvků a působícími vnitřními silami.

Díky konstrukci ze samostatných dílčích modulů lze prvky Schöck Isokorb® T typ S přizpůsobit jakémukoliv průřezu napojovaných profilů a vyhovět nejrůznějším statickým požadavkům.

Výhody
BIL_IK_PRO_Isokorb-T-S-R0-X80-D16-20-Ensemble_#SALL_#AIN_#V3
  • Vysoká únosnost a spolehlivé termické přerušení díky užití nerezové oceli
  • Široké možnosti pro použití v novostavbách, sanacích a u speciálních konstrukcí
  • Technické schválení stavebně-technickým institutem DIBt
  • Snadná montáž na čelní kotevní desky jako u běžných přípojů ocelových profilů – pro všechny běžné typy ocelových nosníků
  • Prvky sestavené z jednotlivých modulů, mezi které se vkládají samostatné izolační mezikusy umožňující individuální výškové přizpůsobení při montáži na stavbě
Downloads
Technické informace
Technické informace Schöck Isokorb® T typ S
pdf, 1,09 MB
(11.11.2019)
Montážní návody
Montážní návod Schöck Isokorb® T typ S
pdf, 2,27 MB
(06.11.2019)
Výkresy CAD
Výkresy CAD Schöck Isokorb® T typ S-D22 (DXF)
zip, 29,73 KB
(24.06.2020)
Výkresy CAD
Výkresy CAD Schöck Isokorb® T typ S-D16 (DXF)
zip, 114,16 KB
(24.06.2020)