Schöck Isokorb® XT typ SK

Schöck Isokorb® XT typ SK je nosný prvek pro přerušení tepelného mostu s tloušťkou izolantu 120 mm určený pro napojení volně vyložených ocelových nosníků na železobetonové stropní konstrukce. Tento prvek umožňuje bezproblémové řešení moderních balkónových a ostatních předsazených konstrukcí jak po stránce technické, tak i po stránce stavebně-fyzikální.

více
Schöck Isokorb® XT typ SK: Pro termické přerušení volně vyložených ocelových konstrukcí
Výhody
  • Bezpečnost ocelových konstrukcí: nevzniká kondenzát, plíseň ani koroze
  • Zlepšení tepelně-izolačních schopností oproti prvku Schöck Isokorb® T typ SK s izolantem tloušťky 80 mm o více něž 50 %
  • Široké možnosti použití, např. u ocelových balkónů, markýz, fasádních prvků nebo zastiňovacích systémů
  • Certifikace institutem "Pasivní dům" z německého Darmstadtu (certifikovaný komponent pasivních domů)
  • Snadná přizpůsobitelnost na rostoucí tloušťky zateplení fasád a nejrůznější rozměrové požadavky
  • Jistota pro projektanty
  • Technické schválení stavebně-technickým institutem DIBt
  • Montážní pomůcka pro rychlé a přesné zabudování (k přiobjednání)
Montážní pomůcka k prvkům Schöck Isokorb®
Montážní pomůcka k prvkům Schöck Isokorb®

Montážní pomůcka k prvkům Schöck Isokorb®

Montážní pomůcka Schöck Isokorb® slouží k zajištění správné polohy prvků Schöck Isokorb® T typ SK/SQ a XT typ SK/SQ před betonáží a během ní, a přispívá tak k dosažení požadované přesnosti montáže. Tato montážní pomůcka je k dispozici ve dvou variantách dle třídy únosnosti, a lze ji použít u kontaktních zateplovacích systémů nebo u stěnových konstrukcí z monolitického betonu.

Downloads
Technické informace
Technické informace Schöck Isokorb® XT typ SK
pdf, 1,24 MB
(11.11.2019)
Montážní návody
Montážní návod Schöck Isokorb® XT/T typ SK
pdf, 9,31 MB
(06.11.2019)
Výkresy CAD
Výkresy CAD Schöck Isokorb® XT typ SKP (DXF)
zip, 1,01 MB
(05.02.2020)
Výkresy BIM
Výkresy BIM Schöck Isokorb® XT typ SKP (IFC)
zip, 1,13 MB
(22.01.2020)