Pro s vloženou izolací betonové stěnyTermokotvy Schöck Isolink®

Termokotvy Schöck Isolink® jsou energeticky úspornou alternativou ke konvenčním prostorovým žebříčkům z nerezové oceli pro spojení jednotlivých vrstev sendvičových a poloprefabrikovaných stěn s tepelně-izolační mezivrstvou.

více
ILU_IL_Produktmotiv_Isolink_Betonfassade_16z9_FHD_21RL

Tyto prvky ze sklolaminátové výztuže se vyznačují velmi nízkými hodnotami součinitele tepelné vodivosti. Termokotvy Schöck Isolink® zvyšují tepelně-izolační schopnosti poloprefabrikovaných stěn s tepelně-izolační mezivrstvou o 45 % (při srovnání hodnot součinitele tepelné vodivosti).

Díky vysoké hodnotě modulu pružnosti 60.000 N/mm2 a vysoké pevnosti v tahu chrání stěnu před vznikem trhlin a poškozením.

Zároveň plní Schöck Isolink® funkci kotevního a distančního prvku. Je vhodný jak pro podepřené tak i pro předsazené samonosné vnější stěnové desky a umožňuje výrobu velkoplošných fasádních poloprefabrikátů s tepelně-izolační mezivrstvou (až 6 x 12 m).

Malá velikost termokotev a jejich snadné zabudování přispívá ke zvýšení hospodárnosti výroby. Schöck Isolink® lze použít v kombinaci se všemi druhy tepelně-izolačních materiálů. Projektanti a prefy tak mají k dispozici stavební materiál budoucnosti zaručující souvislé zateplení fasády.

Schöck Isolink® má v kategorii fasádní kotvy certifikaci jako prvek vhodný pro pasivní domy.

Downloads
Prospekty
Katalog výrobků
pdf, 6,87 MB
(15.05.2020)
Prospekty
Prospekty Schöck Isolink®
pdf, 382,91 KB
(18.03.2020)