Schöck Isokorb® T typ K

Schöck Isokorb® T typ K s tlakovým ložiskem HTE-Compact® a tloušťkou izolantu 80 mm je nosný prvek pro přerušení tepelného mostu u volně vyložených balkónů přenášející záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Schöck Isokorb® T typ K třídy únosnosti ve smyku VV přenáší záporné ohybové momenty a kladné i záporné posouvající síly.

více
Schöck Isokorb® T typ K s tlakovým ložiskem HTE-Compact®: Pro termické přerušení volně vyložených balkónů
Výhody
  • Různé třídy únosnosti vyplývající z technických a ekonomických požadavků našich zákazníků
  • Typové prvky jsou k dispozici ve výškách 160 mm až 280 mm; další výšky a atypická řešení na vyžádání
  • Technické schválení stavebně-technickým institutem DIBt
  • K dispozici také ve třídě požární odolnosti REI 120
  • Tlakové ložisko lícuje s povrchem prvku, což usnadňuje jeho zabudování na staveništi nebo v panelárně
  • Podrobné projektové podklady
Downloads
Technické informace
Technické informace Schöck Isokorb® T pro železobetonové konstrukce typ K
pdf, 509,99 KB
(05.08.2019)
Výkresy CAD
Výkresy CAD Schöck Isokorb® T typ KL kompletní (DXF)
zip, 41,35 MB
(10.06.2020)
Výkresy CAD
Výkresy CAD Schöck Isokorb® T typ KP (DXF)
zip, 3,53 MB
(04.02.2020)
Výkresy BIM
Výkresy BIM Schöck Isokorb® T typ KL (IFC)
zip, 131,64 MB
(10.06.2020)
Výkresy BIM
Výkresy BIM Schöck Isokorb® T typ KP (IFC)
zip, 7,80 MB
(05.02.2020)