Schöck Tronsole® typ Z

Schöck Tronsole® typ Z je nosný prvek (s typovým armokošem) pro izolaci proti kročejovému zvuku určený pro napojení podesty a schodišťové stěny (zděné nebo betonové). Akustické přerušení zajišťuje optimální útlum kročejového zvuku. Díky vynikající akustické izolaci již není třeba na mezipodestě provádět plovoucí podlahu. To umožňuje tenké podlahové skladby a rychlejší realizaci.

více
Schöck Tronsole® typ Z: Izolace proti kročejovému zvuku mezi podestou a stěnou
Výhody
  • Elastomerové ložisko Schöck Elodur® zaručuje vynikající ochranu proti kročejovému zvuku.
  • Nový typový armokoš s integrovanými distančními podložkami pro bezpečné a snadné zabudování
  • Doplňkové typy určené pro nadzvedávající a vodorovné síly
  • Po zabudování do podest o tloušťce h ≥ 180 mm je prvek Tronsole® ukryt v konstrukci a nenarušuje obvodovou spáru.
  • Přípojný rámeček pro snadné napojení na spárové desky Tronsole® typ L-250, jež eliminují riziko vzniku akustických mostů.
  • Splňuje požadavky pro zařazení do třídy požární odolnosti R 90 (za předpokladu odpovídajícího provedení výztuže podesty).
Schodišťové systémy ochrany proti kročejovému zvuku
Treppensystem_Tronsole_Z-T-L_Vektor_17_gruppiert