Schöck Isokorb® T typ A

Prvek Schöck Isokorb® T typ A pro atiky a římsy je udržitelnou alternativou k pracnému obalování těchto konstrukcí tepelnou izolací.

Přenáší ohybové momenty působící střídavě opačnými směry, posouvající síly a také tlakové nebo tahové síly.

Prvek Schöck Isokorb® T typ A splňuje stavebně-fyzikální a statické požadavky kladené na atiky a římsy. Lze jej zabudovat v různých polohách.

více
BIL_IK_PRO_Isokorb-T-AP-REI120-H200-10_#SALL_#AIN_#V3
Výhody
  • Účinná a trvalá alternativa k obalování atik a říms tepelnou izolací
  • Prvek certifikovaný pro použití u pasivních domů: výsledné negativní hodnoty lineárního činitele prostupu tepla Ψ příznivě ovlivňují bilanci tepelných mostů
  • Možnost vytváření prvků z pohledového betonu

  • Zvýšení hodnoty objektu díky větší půdorysné ploše terasy
  • V místech kotvení betonových zábradlí nebo jiných prvků nevznikají žádné zbytečné tepelné mosty či netěsnosti
  • K dispozici také ve třídě požární odolnosti REI 120
  • Lze jej kombinovat s doplňkovým typem Schöck Isokorb® T typ Z
  • Podrobné projektové podklady
  • Typové prvky jsou k dispozici ve výškách 150 mm až 250 mm
Downloads
Technické informace
Technické informace Schöck Isokorb® T pro železobetonové konstrukce typ A
pdf, 406,67 KB
(05.08.2019)
Výkresy CAD
Výkresy CAD Schöck Isokorb® T typ AP (DXF)
zip, 896,45 KB
(16.01.2020)
Výkresy BIM
Výkresy BIM Schöck Isokorb® T typ AP (IFC)
zip, 8,61 MB
(16.01.2020)
Kontakt
BIL_MA_Mrkva--Jiri_16z9_FHD_2021
Technické poradenství
BIL_MA_Mrkva--Jiri_16z9_FHD_2021