Schöck Isokorb® TTloušťka izolantu 80 mm

Schöck Isokorb® T je nosný prvek pro přerušení tepelného mostu s tloušťkou izolantu 80 mm. Zajišťuje termické oddělení konstrukce balkónu od budovy. Pro celý výrobní program je k dispozici technické schválení německého stavebně-technického institutu (DIBt).

více
BIL_HIGHLIGHT_Produktmotiv_IK_K_16z9_FHD_21RL

Široká nabídka typových výrobků umožňující nejrůznější řešení

Ať už se jedná o volně vyložené či podepřené balkóny, lodžie, pavlače, markýzy, rohové balkóny nebo balkóny výškově odsazené: Rozmanitý výrobní program Schöck Isokorb® T nabízí kompletní řešení pro přerušení tepelných mostů vyhovující jakýmkoliv požadavkům, a to jak v železobetonových, tak i v ocelových konstrukcích.

Podrobné projektové podklady, vyzrálý návrhový software a názorné montážní návody jsou zárukou naprosté jistoty ve fázi projektové přípravy i při provádění staveb.

Downloads
Prospekty
Prospekty Schöck Isokorb®
pdf, 600,60 KB
(06.08.2019)
Technické informace
Technické informace Schöck Isokorb® T pro železobetonové konstrukce
pdf, 5,49 MB
(05.08.2019)