Progresivní řešení dilatačních sparTrnové systémy Schöck

Ať již se jedná o betonové desky ve věžových domech, či opěrné zdi v podzemních garážích: Pro zajištění přenosu posouvajících sil v dilatačních sparách je většinou nutno provést zvláštní konstrukční opatření. Ovšem běžné způsoby uložení dilatačních celků (konzoly, průvlaky) nebo zdvojené svislé nosné konstrukce jsou velmi pracné a časově náročné.

více
BIL_NEWS_Produktmotiv_Dorn_SLD_16z9_FHD_21RL

Použitím smykových trnů Schöck eliminujeme veškeré komplikace. Smykové trny (připravené k zabudování) odstraňují komplikované detaily. Jsou ekonomickým, bezpečným a dokonale promyšleným řešením dilatačních spar.

Downloads
Technické informace
Technické informace Schöck Dorn
pdf, 15,59 MB
(27.06.2018)
Prospekty
Katalog výrobků
pdf, 6,87 MB
(15.05.2020)