Schöck Isokorb® XTTloušťka izolantu 120 mm

Schöck Isokorb® XT je nosný prvek pro přerušení tepelného mostu s tloušťkou izolantu 120 mm. Pro celý výrobní program prvků pro termické přerušení je k dispozici technické schválení německého stavebně-technického institutu (DIBt).

Lze s nimi realizovat volně vyložené či podepřené železobetonové i ocelové balkóny a také atiky, římsy nebo parapety. Účinně eliminují riziko vzniku tepelných mostů.

více
BIL_NEWS_IK_XT_16z9_FHD_21RL

Široká nabídka typových výrobků umožňující nejrůznější řešení

Ať už se jedná o volně vyložené či podepřené balkóny, atiky, lodžie, pavlače, markýzy, rohové balkóny nebo balkóny výškově odsazené: Rozmanitý výrobní program Schöck Isokorb® XT nabízí kompletní řešení pro přerušení tepelných mostů vyhovující jakýmkoliv požadavkům, a to jak v železobetonových, tak i v ocelových konstrukcích.

Podrobné projektové podklady, návrhový software a názorné montážní návody jsou zárukou naprosté jistoty ve fázi projektové přípravy i při provádění staveb.

Downloads
Prospekty
Katalog výrobků
pdf, 6,87 MB
(15.05.2020)