Schöck Isokorb® T typ SQ

Schöck Isokorb® T typ SQ je nosný prvek pro přerušení tepelného mostu s tloušťkou izolantu 80 mm určený pro napojení podepřených ocelových nosníků na železobetonové stropní konstrukce. Tento prvek umožňuje bezproblémové řešení moderních balkónových a ostatních předsazených konstrukcí jak po stránce technické, tak i po stránce stavebně-fyzikální.

více
Schöck Isokorb® T typ SQ: Pro termické přerušení podepřených ocelových konstrukcí
Výhody
  • Bezpečnost ocelových konstrukcí: nevzniká kondenzát, plíseň ani koroze
  • Široké možnosti použití, např. u ocelových balkónů, markýz, fasádních prvků nebo zastiňovacích systémů
  • Technické schválení stavebně-technickým institutem DIBt
  • Montážní pomůcka pro rychlé a přesné zabudování
  • Podrobné projektové podklady
  • Vysoká přesnost montáže: spolehlivé zajištění správné polohy prvku Schöck Isokorb® před betonáží a během ní
  • Vhodná pro prvky Schöck Isokorb® výšky 180 až 220 mm. 
  • Vhodná pro všechny stěnové konstrukce
Montážní pomůcka k prvkům Schöck Isokorb®
Montážní pomůcka k prvkům Schöck Isokorb®

Montážní pomůcka k prvkům Schöck Isokorb®

Montážní pomůcka Schöck Isokorb® slouží k zajištění správné polohy prvků Schöck Isokorb® T typ SK/SQ a XT typ SK/SQ před betonáží a během ní, a přispívá tak k dosažení požadované přesnosti montáže. Tato montážní pomůcka je k dispozici ve dvou variantách dle třídy únosnosti, a lze ji použít u kontaktních zateplovacích systémů nebo u stěnových konstrukcí z monolitického betonu.

Downloads
Technické informace
Technické informace Schöck Isokorb® T typ SQ s přípojným adaptérem
pdf, 552,11 KB
(11.11.2019)
Výkresy CAD
Výkresy CAD Schöck Isokorb® T typ SQP (DXF)
zip, 550,59 KB
(04.02.2020)
Kontakt
BIL_MA_Mrkva--Jiri_16z9_FHD_2021
Technické poradenství
BIL_MA_Mrkva--Jiri_16z9_FHD_2021