Schöck Isokorb® XT typ K

Schöck Isokorb® XT typ K s tlakovým ložiskem HTE a tloušťkou izolantu 120 mm je nosný tepelně-izolační prvek pro volně vyložené balkóny, který přenáší ohybové momenty a posouvající síly. Díky tvaru smykové výztuže nahrazuje potřebu lemovacích otevřených třmínků na balkónové straně, jejichž užití je jinak nutné. Prvek není schopen přenášet krouticí momenty.

více
Schöck Isokorb® XT typ K: tepelně i akusticky izolující prvek pro volně vyložené železobetonové balkóny
Výhody
  • Vysoce účinné přerušení tepelného mostu díky izolantu tloušťky 120 mm a tlakovému ložisku HTE Compact® z vysokopevnostního betonu s umělým kamenivem
  • Typové prvky jsou k dispozici ve výškách 160 mm až 250 mm; další výšky a atypická řešení na vyžádání
  • Technické schválení stavebně-technickým institutem DIBt
  • K dispozici také ve třídě požární odolnosti REI 120
  • Podrobné projektové podklady
Downloads
Technické informace
Technické informace Schöck Isokorb® XT typ K
pdf, 1.012,00 KB
(20.11.2019)
Montážní návody
Montážní návod Schöck Isokorb® XT/T typ K
pdf, 1,11 MB
(30.11.2020)
Výkresy CAD
Výkresy CAD Schöck Isokorb® XT typ KL kompletní (DXF)
zip, 20,42 MB
(05.02.2020)
Výkresy BIM
Výkresy BIM Schöck Isokorb® XT typ KL (IFC)
zip, 72,32 MB
(22.01.2020)