Schöck Bauteile GmbH14 společností, přes 1.000 zaměstnanců

Od roku 1998 působí firma Schöck Wittek s.r.o. jako výhradní zástupce německé společnosti Schöck Bauteile GmbH pro Českou republiku a Slovensko. Globální skupina Schöck se skládá ze 14 dceřiných společností s více než 1.000 zaměstnanci. Její úspěšná historie začala před více než 50 lety v jihoněmeckém Baden-Badenu, kde se dodnes nachází hlavní sídlo společnosti Schöck Bauteile GmbH.

více
Baden-Baden_Gebäude A_16z9_FHD.jpg

Převratné vynálezy zakladatele společnosti, pana Eberharda Schöcka, trvale ovlivnily moderní stavební metody a přispěly ke vzniku nových stavebních standardů. Díky technické odbornosti, angažovanému přístupu a dlouholetým zkušenostem s uspokojováním potřeb našich zákazníků se stejně jako kdysi neustále rodí nové nápady vedoucí k novým produktům a jejich implementaci v sériové výrobě.

Těžištěm činnosti podniku je vývoj kompletních stavebních systémů, které jsou součástí statického řešení a vykazují zároveň vynikající stavebně-fyzikální vlastnosti zabraňující např. vzniku tepelných nebo akustických mostů v budovách. Stěžejním výrobkem společnosti je prvek Schöck Isokorb® - nosný tepelně-izolační prvek sloužící k termickému přerušení předsazených stavebních konstrukcí jako jsou např. balkóny, pavlače nebo markýzy. Se svým sortimentem, který tvoří více než 12 000 standardních typů a řešení pro použití u betonových, ocelových i dřevěných konstrukcí, zaujímá Schöck v tomto segmentu vedoucí postavení, a to jak při realizaci novostaveb, tak i v oblasti sanací.

K dalším podnikovým činnostem patří výroba vysoce kvalitních balkónových konstrukcí pro zkvalitňování výstavby a speciálních výztuží pro průmyslové, dopravní, komerční a energetické stavby. Velký důraz je kladen nejen na stálou inovaci výrobků, ale i na servisní zabezpečení (spolehlivá a rychlá dodávka výrobků, dobře srozumitelné montážní návody s názornými obrázky nebo poradenský servis našich specialistů).

Pod pojmem "kvalita" rozumíme usnadnění provádění staveb a zvýšení jejich bezpečnosti - nejen v Evropě, na Středním východě a v Severní Americe, nýbrž na celém světě.

Naše firemní filozofie
Mission_Vision-136_16z9_FHD.jpg
Eberhard Schöck_16z9_FHD.jpg

Člověk nikdy nesmí ustrnout na místě. Kdo chce mít úspěch, musí vynalézt něco nového nebo zlepšit věci stávající.

Eberhard Schöck, zakladatel společnosti
Poslání a vize

Jsme předním světovým dodavatelem stavebních řešení v oblasti přerušení tepelných a akustických mostů v nosných konstrukcích pozemních staveb.

Jsme preferovaným partnerem pro architekty, projektanty i dodavatele staveb a poskytujeme jim rozsáhlé zákaznické výhody.

V souladu s požadavky jednotlivých mezinárodních trhů a ekonomickými i ekologickými principy podporujeme naše zákazníky v každé fázi jejich činnosti – od projektové přípravy až po realizaci stavby.

Jsme atraktivním zaměstnavatelem pro motivované zaměstnance, kteří jsou zárukou růstu, jistých pracovních míst a rostoucích výnosů.

Máme již tradičně silný smysl pro odpovědnost vůči našim zaměstnancům, zákazníkům, partnerům, dodavatelům, společnosti a životnímu prostředí. Prostřednictvím aktivního řízení pozitivně ovlivňujeme působení našeho konání na životní prostředí a zajišťujeme dodržování zákonných i etických norem.

Hodnoty

 

Maximální produktivita

Maximální produktivita je významným faktorem našeho úspěchu.

Snažíme se neustále zdokonalovat naše pracovní postupy.

Využíváme všech svých znalostí a dovedností, abychom zákazníkům trvale zajistili vysoce kvalitní produkty a služby.

Uvažujeme a jednáme podnikatelsky – nejen ve vlastním oddělení, nýbrž v rámci celého podniku.

Spolehlivost

S našimi obchodními partnery jednáme férově.

Při naší činnosti máme vždy na zřeteli zákaznickou spokojenost.

Své kolegy a ostatní oddělení vnímáme jako interní zákazníky.

Každý jednotlivec jedná v souladu s firemním kodexem a respektuje přitom zákony, společenská pravidla a předpisy země, v níž provozuje svou činnost.

Lidskost

Nejdůležitější je pro nás vždy člověk. Proto klademe velký důraz na mezilidské vztahy, a to jak v rámci podniku, tak i v celospolečenském měřítku.

Otevřenost

S našimi obchodními partnery jednáme otevřeně.

Na chyby pohlížíme jako na příležitost ke zkvalitnění naší práce. Každý jednotlivec se snaží jejich příčiny odhalit a odstranit.

Konflikty jsou přirozeným jevem; hovoříme o nich otevřeně a řešíme je rychle a spravedlivě.

Angažovanost
Header_Engagement_16z9_FHD.jpg

Již koncem roku 1992 dal Eberhard Schöck založením své neziskové nadace Eberhard-Schöck-Stiftung jasně najevo, že pro něj a jeho rodinu není důležitý jen hospodářský úspěch. Většinu svého kapitálu převedl na tuto nadaci; jejím finančním zdrojem jsou dividendy.

Společenská angažovanost je pro společnost Schöck rovněž velmi důležitá, stejně jako ochrana životního prostředí a řízení jakosti.

Betriebsgelände Baden-Baden 2015_16z9_FHD.JPG

Ekologicky šetrnými materiály a výrobními procesy šetříme životní prostředí a provozujeme rovněž ekologicky šetrnou správu a řízení vozového parku. K našim ekologickým cílům patří také opatření ke snížení spotřeby energie. Využíváme proto například fotovoltaických zařízení pro výrobu energie, a otázky životního prostředí a ochrany zdraví při práci mají v našich nových i rekonstruovaných budovách zásadní význam.

Kontakt
BIL_MA_Mrkva--Jiri_16z9_FHD_2021